отпечатай

Централен фонд за стратегическо развитие


Следващото заседание на Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие ще се проведе на 27.05.2015 г.


Статут на
фонда
Реализирани
проекти
Текущи
проекти
Календар Формуляри

Централният фонд
за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ е създаден през февруари 2005 г. за финансова подкрепа на проекти, свързани с научната, учебната и творческата дейност. Разглеждат се проекти на преподаватели, докторанти или студенти от НБУ. Ограничение в средствата за субсидиране от Фонда няма, като за проекти с по-голямо финансиране, Комисията може да потърси мнение от външен рецензент.

Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие
Подготвените съгласно изискванията проекти се предават в отдел "Планиране и развитие" (Корпус 1 - офис 223), за да бъдат разгледани от Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие.

Председател:

доц. д-р Васил Гарнизов - член на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

Членове:

доц. д-р Пламен Бочков - Ректор на НБУ

Георги Текев  - член на Председателския съвет на НБУ, Изпълнителен директор на НБУ

За повече информация: Росена Томова тел. 8110 283/ в. 12232; rjtomova@nbu.bg