отпечатай

Проекти
Панаир на музейните изложби
27-28.10.10 г. Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" на БФУниверситет на открито: Непознотата Витоша
29-30.05.10 г. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие8-ма Международна конференция "Учене през целия живот и продължаващо обучение за устойчиво развитие"
3-5.06.2010 г. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитиеУчебна практика, гр. Сандански, 25-27.04.2010 г.
Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми"Международно изложение "Културен туризъм" 2010 г.
14-17.04.10 г. Проектът е финансиран от Фонд "Учебни програми"Международна академична конференция по икономика и социално развитие,
06 - 08.04.10 г., Москва, Русия. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУКръгла маса "Образование и бизнес – ефективно партньорство". Дискусия за постигнатите резултати  
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ББМ

Разработване на механизъм за училищни и студентски практики. Проект на НБУ и ББМ.
Група за собствен опит


Учебно туристическо пътуване, гр. Девин, 8-10.05.2009 г.

Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми"
Конференция „Икономическа интеграция, конкуренция и сътрудничество"
01 - 03.04.2009 г., Опатия, Хърватска. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУКръгла маса "Образование и бизнес - ефективно партньорство", 18.03.2009 г. По проект "Акадамеия Българска Бизнес мрежа" Втора международна конференция на италианската Асоциация по социално и екологично счетоводство, 17-19.09.2008 г., Римини, Италия. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ


Тържествено честване на 15-годишнината на магистърска програма "Бизнес администрация" в НБУ, 04.06.2008 г.
Проект "Организиране на дни на предприемача във ВУЗ" - Семинар "Стартиране и управление на растежа", 17-18.05.2008 г.Проект "УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧЕБНИ ФОРМИ В ИЗВЪНУНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА" - УЧЕБЕН ТУР И ПЪТУВАЩ СЕМИНАР, финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО и БФ, 18 - 20.04.2008 г.Участие в подготовката на казуси за проект на Balkan Case Challange.
От 2008 г. Нов български университет - чрез Центъра за кариерно развитие, е институционален партньор на WUS - Austria по този проект
Казус BG
Казус EN
Трета национална дискусия "Висшето образование по туризма - много въпроси и малко отговори",

Стаж "Академия Българска Бизнес мрежа". Група търговия

София, НДК, 22.02.2008 г.

Негово Превъзходителство Етиен дьо Понсен  - посланик на Република Франция в България,  се срещна със студентите от БП „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” – Албена, 18.03.2008 г.

 


 


Лекция "Еврото и българският потребител"

 Отворена лекция "Капиталов пазар. Възможности за участие на капиталовия пазар"

Учебен тур по маршрут: София - Панагюрище - Стрелча - Старосел - Чудни мостове - Смолян - пещера "Дяволско гърло" - Ягодинска пещера - Девин - Брацигово - Перущица - София (Реализация на учебния тур и поредица от лекции, беседи и дискусии - 19 - 21.10.2007 г.) - проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към БФ

Участие в международна конференция

Ръководител: проф. Евгений Николов
Партньори: State Comission of Information Security – организатор; State Agency for Information Technologies and Communications; Academy of the Ministry of Interior; National Laboratory of Computer Virology; International Journal “Information Theories and Applications”; Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA.
Проектът е финансиран с решение на Комисията за управление на проекти за стратегическо развитие и с цел да създаде традиция, чрез която изявените студенти да бъдат поощрявани и привличани към научната дейност на департамента.

Дискусия "Висшето образование по туризъм – много въпроси и малко отговори", 23.02.2006 г., зала 7, НДК

Ръководител: доц. д-р Соня Алексиева
Партньори: ПРИМ ЕКСПО - организатор на международната туристическа борса “Ваканция & Спа 2007”.
Дискусията се организира за втора поредна година от департамент “Икономика и бизнес администрация” с цел да даде отговор на въпросите Кой и как подготвя специалистите в българския туризъм? Защо не достигат кадрите в българския туризъм? Къде е пресечната точка между образованието и практиката? Какво е мнението за обучението по туризъм на академичните среди и на туристическия бизнес? Участие взеха представители на Министерство на образованието и науката, Комисията по образование на Народното събрание, Държавната агенция по туризъм, на туристическия бизнес, на неправителствени организации в туризма, на мениджъри и собственици в туризма, над 20 университети и колежи по туризъм от София, Варна, Бургас, Пловдив, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Стара Загора, Добрич, Банско, които обучават специалисти, бакалаври и магистри по туризъм, студенти по туризъм и специализираните медии по туризъм.


Академия "Българска бизнес мрежа"

Ръководител за НБУ: доц. д-р Събина Ракарова
Партньор: Асоциация “Българска бизнес мрежа”
През март 2007 г. Ректорът на Нов български университет подписа в присъствието на Министъра на образованието и науката споразумение за установяване на рамка за сътрудничество с Асоциация ББМ за реализирането на проект “Академия Българска бизнес мрежа”.
Целта на проекта е да осигури тясно сътрудничество между предприятията и висшите училища в областта на бизнес практиката с цел успешна професионална реализация на завършващите студенти чрез стажове в областта на бизнеса.
“Cyber Security 2006”, Варна 27-30.06.2006 г.