отпечатай

НБУ днес


Уважаеми колеги,

С удоволствие Ви съобщаваме, че НБУ има ново пространство в Интернет, в
което по модерен начин ще бъдат представяни всички предстоящи събития и
най-интересното от новините на университета. www.news.nbu.bg