отпечатай

Майсторски класове


Майсторските класове са интерактивен начин за обучение, който дава възможност на студентите да черпят от опита на преподаватели-практици, да усъвършенстват образованието и изпълнителската си техника, да почувстват връзката между постоянното учене и голямата сцена. Майсторските класове предлагат работа в екип между участващи от различни страни и култури, изграждаш представите за съвместност, но и за конкурентна среда. Майсторските класове са обект на мащабно медийно отразяване, съпроводени са с множество съпътстващи събития и изяви.

Майсторските класове на НБУ се провеждат със съдействитето на множество външни партньори.

За контакти:
Мартин Стоянов

тел.:  02/8110472,в. 24121
e-mail: mstoyanov@nbu.bg