Меню


отпечатай

Web Studio

Екип: 

Съдържание, текстове и структура
Веселина Василева
Георги Текев 

Поддръжка и актуализация
Косьо Хаджигенчев
Васил Йорданов

Изработка, дизайн и техническа поддръжка 
Altlabs Ltd.

Материали
Запазен шрифт - OPAL
Лого на университета – *. eps
 
За контакт:
vjordanov@nbu.bg
kossio@nbu.bg

Нов български университет
1618 София
ул. Монтевидео 21
тел. 8110109; 8110119