отпечатай

Е-преподавател

Чрез e-teacher всеки преподавател в Нов български университет има възможност да следи учебния процес, текущо да оценява студенти, да въвежда и генерира изпитни протоколи, да получава информация за индивидуалния си график и за графика на учебните занятия през сесместъра, както и да попълва информация за водените от него курсове в Електронния каталог с учебните програми.