отпечатай

Прием след висше образование

Магистърските програми в Нов български университет са професионални и изследователски. Обучението в тях е със средна продължителност три семестъра (с изключение на МП “Право” и МП “Архитектура”).

Кандидат-студенти с придобита образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" могат да продължат обучението си в НБУ за придобиване на магистърска степен. Тяхното обучение е с продължителност две години, като избраната от тях магистърска програма е в същото професионално направление, от което е предходната им степен.


Нов български университет организира два пъти в годината прием в програми с образователно-квалификационна степен “магистър” - есенен и пролетен. 

Есенният прием стартира от 3 юни 2013 г. и ще продължи до 29 септември  2013 г.
За повече информация:
отдел "Студенти"
Корпус 1, офис 212А; тел.: 8110 212; 8110 255;

Студентски информационен център
Корпус 1, Централно фоайе, тел: 8110 180

e-mail: top.info@nbu.bg

Магистърски факултет
тел. 8110 103, 8110 133,
e-mail: master@nbu.bg