отпечатай

Подържане на качеството

Системата за качество в НБУ има за цел постоянното подобряване на качеството на образованието и изследванията в университета. Тя е ориентирана към осигуряване на баланс между академично качество и пазарно качество. Целите на  системата за качество са:
 • да се осигури необходимата прозрачност на дейността на университета и всяка негова структура както пред своите студенти, така и пред всички заинтересовани страни -  родителите, работодателите, обществото, държавата;
 • да се стимулират университетските структури  към състезателност и постоянно развитие;
 • да се повиши отговорността на всеки в университета за неговото качество;
 • да се създаде възможност управленските решения да се вземат на основата на достоверни данни за състоянието на университетските структури.
Системата за осигуряване на качеството в НБУ използва три вида индикатори - за входа, за процеса и за изхода.

Индикатори за изхода са:
 • Процентът на реализация на завършилите НБУ випускници
 • Мнението на работодателите за възпитаниците на НБУ
 • Резултатите от стандартизирани тестове при завършване на студентите
 • Средният успех от изпитите при завършване
Индикатори за процеса на обучение са:
 • Удовлетвореността на студентите
 • Средният успех от изпитите
 • Интердисциплинността
 • Активното обучение
 • Процентът на отпадане на студенти
 • Средната натовареност на студент
 • Процентът на студентите, участвали в студентска мобилност
 • Финансовата ефективност
Индикатори за входа са:
 • Броят на  кандидат-студентите за едно място и средният успех от приемните изпити
 • Броят  на студентите на един преподавател
 • Средният брой публикации на един преподавател за една година
 • Мобилността на преподавателите
 • Материалната база