отпечатай

Проекти


 

 

ЗИМЕН СЕМИНАР: “МАГИСТЪРСКИТЕ И ДОКТОРСКИТЕ ТЕЗИ ПО СЕМИОТИКА В СВЕТЛИНАТА НА ПОВИШЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ”


Семинарът има за цел да повиши съдържателното качество на подготвяните за защита магистърски и докторски тези. Той ще протече в дискусии и дебати между студентите и преподавателите от ЮИЕЦСИ. Ще бъдат дадени теоретични и практически насоки за начините на изложение, презентация, оформянето и структурирането на тезите, съгласно европейските изисквания. Семинарът ще се проведе от 15 до 17 февруари 2013 г. в Кърджали. Програмата включва и посещение на Перперикон с цел изучаване и подпомагане на рекламната дейност за провеждания там Международен фестивал „Перперикон“.

Програма на семинара
XVIII EFSS – МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА - "Храна и културна идентичност: между пазар, хуманитарни и социални науки" - 08-18 септември 2012, Созопол
 
XVIII EFSS - МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА - "Храна и културна идентичност: между пазар, хуманитарни и социални науки" бе реализирана с проект към Фонда за стратегическо развитие на НБУ.

 

Ръководители на проекта: доц. д-р Магдалена Елчинова, проф. д-р Кристиан Банков


EFSS 2012 Food and Cultural Identity: between Market, Social Sciences and Humanities
08-18 септември 2012 г., Созопол, България
програма
 
18 Early Fall School in Semiotics EFSS 2012 Food and Cultural Identity: between Market, Social Sciences and Humanities
08-18 September 2012, Sozopol, Bulgaria
programme


           •Седемнадесета ранноесенна школа по семиотика - 03-11 септември 2011, Созопол
 
Ранноесенната школа бе реализирана с проект към Фонда за стратегическо развитие на НБУ.

Ръководител на проекта: проф. д-р Кристиан Банков


 EFSS 2011 Forms of Symbolic Efficacy in Complex Societies
03-11 септември 2011 г., Созопол, България
програма
 
17 Early Fall School in Semiotics EFSS 2011 Forms of Symbolic Efficacy in Complex Societies
03-11 September 2011, Sozopol, Bulgaria
programme


THE EUROPEAN MIND: Doctoral studies in Semiotics for a knowledge and value based society (SEMKNOW)

Това е тригодишен проект за създаване на Първата международна докторска програма по семиотика.
Водещ партньор към проекта е Лапландски университет, Рованиеми, Финландия.
Негови партньори са Нов български университет, Университет на гр. Торино, Италия и Университет на гр. Тарту, Естония.

LSSS 2011 - 5 Days course in Cognitive semiotics by Jordan Zlatev

Проект за развитие на научната и учебна дейност, като проектът има за цел организиране и провеждане на едноседмичен курс (9-13 май) 2011 г. на проф. Йордан Златев от университета в Лунд (Швеция) в НБУ на тема „Когнитивна семиотика“. 

Ръководител на проекта
: проф. д-р Кристиан БанковCommemoration of Tom Sebeok on the occasion of the 90th anniversary of his birth

Проект за развитие на научната и учебна дейност, като проектът се състои в двудневна международна среща на наши студенти и преподаватели от НБУ с три от водещите фигури в световната семиотика като Джон Дайли – САЩ, Александрос Лагопулос – Гърция, както и Калеви Кул – Естония по случай годишнината от рождението на Томас Сибиък – първия почетен доктор на НБУ, дал неоценима подкрепа за утвърждаването на семиотиката в НБУ и на НБУ в международната семиотична общност.


Ръководител на проекта: проф. д-р Кристиан Банков

Ранноесенната школа бе реализирана с проект към Фонда за стратегическо развитие на НБУ.

Ръководител на проекта: доц. д-р Кристиан Банков

 
EFSS'10 "Imagining & Understanding"
04-12 септември 2010 г., Созопол, България
програма
 
16th Early Fall School in Semiotics EFSS'10 "Imagining & Understanding"
04-12 September 2010, Sozopol, Bulgaria
programme
Участие в международна конференция “Моделирано мислене в науката и технологията: абдукция, логика и изчислими открития”, 17-19 декември 2009 г. , Кампинас, Бразилия

Конференцията беше посветена на логическите, епистемологичните и когнитивните аспекти на моделационните практики в когнитивната наука и научния дискурс като цяло. Презентациите включваха също и логически и компютърни модели на същите практики. Имаше най-голям интерес от страна на организаторите към абдукция, визуализация и симулация в интердисциплинарна перспектива, включваща философски, исторически, социологически и психологически приноси. Не на последно място, като цели на конференцията бяха определени и конкретни приложения на моделационното мислене в повишаването на човешките познавателни и мнемонични способности.

Участието в международната конференция бе реализирано с проект към Фонда за стратегическо развитие на НБУ.

Ръководител на проекта: доц. д-р Кристиан Банков

  • Двудневна конференция “Анри Бергсон: двата източника на морала и на религията
Важни философи от цяла Европа посетиха НБУ и се включиха в двудневната конференция (6-7 ноември 2009), която имаше за цел да събере 10 европейски и няколко български философа от други университети, за да бъдат изнесени доклади на тема последната книга на един от най-забележителните френски философи – Анри Бергсон.
 
Представен бе с подробности архива на проф. Иван Саръилиев.
 
Научната конференция “Анри Бергсон: двата източника на морала и религията” бе реализирана с проект към Фонда за стратегическо развитие на НБУ, както и с подкрепата на Франкофонската университетска агенция и Общество на приятелите на Бергсон.
 
Ръководител на проекта: доц. д-р Кристиан Банков
Екип: Фредерик Вормс и Арно Франсоа, Общество на приятелите на Бергсон

От 21 до 26 септември 2009 г. в испанския град Ла Коруня бе проведен 10-ят световен конгрес по семиотика. Събитията в рамките на форума бяха организирани в кампуса на местния университет и събраха над 900 делегати - студенти и преподаватели от всички континети. Нов български университет бе представен от екип, оглавен от директора на ЮИЕЦСИ доц. д-р Кристиан Банков.

Участниците от групата представиха доклади в рамките на кръглите маси "Когнитивна семиотика", "Визуална семиотика", "Семиотика на културата", "Семиотика и анализ на текст" и "Мода и семиотика", като според оценки се представха отлично и спечелиха уважението на семиотичната общост. Разбира се, високото мнение на колегите от изследователски центрове от цял свят бе възприето като отговорност и е само сигнал, че в бъдеще ще се очакват от НБУ още по-високи резултати.

Екипът - докторанти и преподаватели и ръководството му се постараха и то с позитивен резултат да оправдаят мястото на най-престижното висше учебно заведение в България в системата на обучение, развитие и изследвания в рамките на тази млада наука.

Ръководител на проекта: доц. д-р Анита Касабова
Екип: доц. д-р Борислав Георгиев, Димитър Трендафилов, Милена Христова, Найден Йотов

Проектът е финансиран от Фонда за стратегическото развитие на НБУ.

  • Дванадесета ранноесенна школа по семиотика, СОЗОПОЛ 2006

  • Първа пролетна школа по семиотика, СОФИЯ 2006      • "Традиционни български словесни действия/речеви актове" - Национален дарителски фонд "13 века България"

 

Проектът е финансиран от Фонда за стратегическото развитие на НБУ.
Б