отпечатай

Проекти
Проект - ежегоден пътуващ студентски семинар

„Практики на насилието – философски и социологически измерения“

01-02 Май 2015, Благоевград, България, с финансиране на проекта от Фонд “ Учебни програми” БФ, МФ на НБУ.


гл.ас. д-р Сергей Стефанов - ръководител на проекта

Проект - ежегоден пътуващ студентски семинар

„Държава и гражданско неподчинение“

07-08 Юни 2014, Разлог, България, с финансиране на проекта от Фонд “ Учебни програми” ФБО, БФ, МФ на НБУ.


доц. д-р Мартин Канушев - ръководител на проекта
Пътуващ семинар Големите музеи- големите идеи.
Първа част: Античността в сърцето на Европа
Прага, Берлин, Виена и Будапеща (20-27.05.2014 г.)
към GENB029: Естетика и теория на изкуствотоПроф. д-р Лидия Денкова, ръководител на проекта

 

Съвместен проект на департамент "Философия и социология" и департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", които е реализиран с подкрепата на

ЦФСР на НБУ.
Пътуващ семинар до Национална астронимическа обсерватория-Рожен към GENB029: Естетика и теория на изкуството


„Естетика, изкуство, наука“


Гл.ас. д-р Сергей Стефанов, ръководител на проекта

Проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на фонд
"Учебни програми", ФБО
Пътуващ семинар: „Власт и свобода: траектории на чужденеца“ – 16-17 Ноември 2013, к.к. Боровец, България

Доц.д-р Димитър Вацов, ръководител на проекта


Проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на фонд
"Учебни програми", ФБО,БФ, МФ


Университетска философска поредица - "Какво значи това?"

"Що е философия?

на
Хосе Ортега и Гасет


проф. д-р Лидия Денкова

Постоянен проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на фонд "Издателска дейност" към "НБУ".
Пътуващ семинар
 
„Гражданството днес: казуси, ценности, норми“

20-21 Април 2013, Благоевград, България, с финансиране на проекта от Фонд “ Учебни програми” ФБО, БФ, МФ на НБУ.


доц. д-р Димитър Вацов - ръководител на проекта
Снимки от семинараУниверситетска философска поредица - "Какво значи това?"

"Фрагменти на любовния дискурс"

на
Ролан Барт


доц. д-р Лидия Денкова

Постоянен проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на фонд "Издателска дейност" към "НБУ".Проект на

Департамент "Философия и социология"

Свободен философски семинар

Сесия: "Светлините на Изтока"

1. Първа лекция: "Философът и светлините на Изтока" - лектор: проф. Владимир Градев, д.ф.н., НБУ

2. Втора лекция: "Маските на японското. Щрихи от философията на Уацуджи Тецуро" - лектор: гл. ас. д-р Дарин Тенев, Софийски университет

3. Трета лекция: "Китай: Въображаемият хоризонт – митове, утопии, просветление" -лектор: д-р Десислава Дамянова, Софийски университет

Презентации на студенти:

1.
Отдалечаването от науката като анти-философска позиция


2.
Разсъждения върху темата: "Философът и светлините на Изтока"  

 

Ежегоден пътуващ студентски семинар 24-30 Септември 2012 г., Дортмунд, Германия

проф. д-р Христо Тодоров - ръководител на проекта

„Език и публичност в съвременната немска философска среда“

Проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.


Снимки от семинара

Университетска философска поредица - "Какво значи това?"

"Удоволствието от текста"
на
Ролан Барт


проф. Богдан Богданов, д.н.

Постоянен проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на фонд "Издателска дейност" към "НБУ".Университетска философска поредица - "Какво значи това?"


Томас Нейгъл и въпросите на Философията

проф. д-р Христо Тодоров


Постоянен проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на фонд "Издателска дейност" към "НБУ".Университетска философска поредица - "Какво значи това?"

"Дълбокото очарование на естетиката и изкуството" 

доц. д-р Лидия Денкова


Постоянен проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.Университетска философска поредица - "Какво значи това?"

"Повторете в себе си много пъти думата мъдрост"

доц. д-р Лидия Денкова, проф. д-р Христо Тодоров


Постоянен проект на департамент "Философия и социология, които е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.
Проект - ежегоден пътуващ студентски семинар 01-03.06.2012г. - гр. Благоевград„Доброто образование” 

доц.д-р Димитър Вацов - ръководител на проекта

 

Снимки от семинара


Проект-пътуващ семинар до Национална астронимическа обсерватория-Рожен към GENB029: Естетика и теория на изкуството

Fulbright International Summer Institute, Bansko, Bulgaria – August, 2010
Програма Fulbright International Summer Institute Tryavna

доц. д-р Лидия Денкова, ръководител на проекта


Fulbright International Summer Institute, Tryavna, Bulgaria – August 10-22, 2009
Програма Fulbright International Summer Institute Tryavna

Студентски есета на тема "The Philosophical Issues of the XXI Century"

Fulbright International Summer Institute, Tryavna, Bulgaria – August 11-23, 2008

Проект Международен колоквиум "Времена на света и история"
Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Партньор на проекта беше Френският културен институт в София.

Департамент Философия и социология организира международния колоквиум на 5-9.12.2007 г.  с участието на известния френски учен Франсоа Артог. По време на този колоквиум се осъществи срещата на няколко програми на НБУ, като Философия и социология, История, Политически науки и др.
Програмата

Проект "Празник под небето: Звезди и букви"
Проектът е реализиран с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Проект “Криза на политическото”
Съвместно с Международния философски колеж в Париж, Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Червената къща „Андрей Николов”.
Започва през септември 2007 г.

Изследователски проект “Гражданското образование за гражданско общество”
Съвместно с Фондация “М. Балкански”, Фондация “Балкански политически клуб” и Издателство “Просвета”
Период: от март 2007 г.  до март 2010 г.

Проект “Криза на политическото”
Съвместно с Международния философски колеж в Париж, Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Червената къща „Андрей Николов”.
Започва през септември 2007 г.

Изследователски проект “Гражданското образование за гражданско общество”
Съвместно с Фондация “М. Балкански”, Фондация “Балкански политически клуб” и Издателство “Просвета”
Период: от март 2007 г.  до март 2010 г.

Проект “Основи на качествените социални изследвания”
Съвместно с Университета в Магдебург (Германия).
Проведен българо-германски колоквиум през декември 2006 г.

Проект “Толерантността днес: Залог и предизвикателства”
Съвместно с Университета в Шербрук (Канада) и Университета в Нант (Франция).
Проведен международен колоквиум през май 2006 г.

Проект “Висше образование и научни изследвания в общества на знанието”
Съвместно с Фондация “Фридрих Науман” и Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София.
Проведена международна конференция през февруари 2006 г.

Проект “Шарл де Монтескьо: държава и религия”
Съвместно с Международното дружество “Шарл де Монтескьо” и Посолството на Франция в София.
Проведена международна конференция през октомври 2005 г.

Проект “Хипермодерност и образование”
Съвместно с Университета в Шербрук (Канада).
Проведен международен колоквиум през април 2005 г.

Проект “Иван В. Саръилиев. Meditationes 1.IV.1952 – 29.V.1955
Публикувани дневниците на Ив. Саръилиев през 2004 г.

Проект “Първа академична среща Чили – България. Диалог между две култури”
Съвместно с Посолството на Чили.
Проведен българо-чилийски колоквиум през декември 2003 г.

Проект “Справедливост и комуникативна свобода”
Съвместно с “Гьоте-институт Интернационес” – София, Центъра за академични изследвания в София и Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София.
Проведен българо-германски колоквиум през април 2003 г.  • Участие във Фестивала на спомените, гр. Вършец (Горна Бела речка), на 25-26 юни 2007 г.
Проведени три лекции на теми:
1. Лесно ли забравяме наследството?
2. Места, хора, легенди
3. Уъркшоп за спомените
  • Проведен семинар на 14 юни 2007 г. на тема Спомени от фестивала на спомените
  • Проведен пътуващ семинар до Рилския манастир на 30 юни 2007 г.
Организирана дискусия на тема Живата памет на българските обекти от Световното наследство
  • Международен колоквиум в НБУ, 409 аудитория "Проф. Васил Стоилов", корпус 1, на 06.12.2007 г.
доц. д-р Лидия Денкова
Франсоа Артог "Времена на света и история"
доц. д-р Лидия Денкова: Ускорение на времето и спонтанна интелигентност
Анита Касабова: Mémoire, mémorial et commémoration:comment traiter le passé? Ст.н.с. д-р Симеон Ангелов

ФИНАЛИСТИ ОТ КОНКУРСА ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ И СНИМКА НА ТЕМА “МОЕТО УСЕЩАНЕ ЗА ТУК И СЕГА”
  • Пътуване до Бачковския манастир на 08.12.2007 г.