отпечатай

Предимства за хора в неравностойно положение

 
Асансьори
В корпус 1 на НБУ е изграден панорамен асансьор, който, освен че е много красив и вдъхва нов живот на университетската сграда, позволява на хората с двигателни проблеми да използват пълноценно пространството и ресурсите на петте етажа от корпус 1.  Асансьорът е част от проекта за осигуряване и улесняване на достъпа на хората в неравностойно положение  до всяко кътче в университета.  Корпус 2 също разполага с асансьор.
 

 
Рампи
До момента в университета са изградени четири рампи, които създават условия за пълноценно ползване на университетското пространство и ресурси от студентите в неравностойно положение. Рампата в Кафе-клуба на корпус 1 -  осигурява достъп до Аулата, кафето, Философското кафене, тоалетните. На стълбите към корпус 2 е монтирана моторизирана платформа, която осигурява достъп до учебните зали, офисите и кафе-клуба в корпуса. Рампа е монтирана и при входа на корпус 1 откъм страната на библиотеката. С рампа на входа разполага и Училището по мениджмънт на НБУ.
 

 
Читателско място за хора с увредено зрение
В библиотеката на Нов български университет е открито специално читателско място за хора с увредено зрение, оборудвано със специализирана техника и софтуер.
 

 
Тоалетни
Тоалетните отговарят на условията за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение.
 

 
Други
В университета са монтирани автоматични врати и всички входове са съобразени с достъпа на хора с нарушени двигателни функции. Маркирани са специализирани места за паркиране, бордюрът на тротоара пред паркинга е скосен. Разположението на телефоните в сградата на университета е съобразено с използването им от хора в неравностойно положение.