отпечатай

Училища и обучителни центрове

  Център за чужди езици (ЦЧЕ)
София
ул. "Княз Борис І" №99
тел.: 980 00 99
e-mail: flc@nbu.bg
Организира разнообразни курсове по чужди езици, както и по български език за чужденци. Курсовете могат да бъдат интензивни, полуинтензивни – дневни или вечерни, съботно-неделни, индивидуални или под формата на изнесено обучение на работното място. Центърът предлага и подготовка за международно признати езикови сертификати.
 

  Училище по мениджмънт (УМ)
1125 София
бул. "Г. М. Димитров" 52а, стая 518
тел.: 873 51 87
е-mail: um@nbu.bg
Предлага дистанционно обучение по мениджмънт, предназначено както за начинаещи, така и за практикуващи мениджъри. Училището на НБУ работи по стандартите на The Open University, затова завършилите професионални програми получават сертификат и диплома, както от НБУ, така и от OU.
 


  Програма “Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
К.к. “Албена”, хотел “Маастрихт”
тел. 0579/62591
е-mail: sstamova@nbu.bg,
Програмата е създадена заедно с Регионалния лицей по хотелиерство и туризъм “Пол Ожие” в Ница, Посолството на Р Франция в България и Френския културен институт.  Обучението по нея се провежда в курортния комплекс “Албена” като се реализират практики и във Франция.