отпечатай

ИнфоматиВ Нов български университет има три инфомата - в централното фоайе на корпус 1, етаж 1, във фоайето на корпус 1, етаж 2 и във фоайето на корпус 2, етаж 1. Чрез инфоматите бързо се ползват всички услуги на Интегрираната информационна система на НБУ.