отпечатай

Ръководител на департамент


Проф. д-р  Благой Видин      


Проф.   Видин e  ръководител на департамент „Право“ от 2012 г. Професор е по Международно публично право. Доцент от 1995 г. Доктор по право от 1986 г. Научните му интереси са в областта на  международно право и международни отношения, европейско право и права на човека. Специализирал е в Католически университет, Thomas Moore College Льовен ле Неув, Белгия /1996 г./; Колеж на Европа Брюж, Белгия /1997 г./; Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Хага, Холандия /1999 г./. Член е на  Комитет по правата на човека - изпълнителен секретар от 1990 г.; Междууниверситетски център по правата на човека - директор от 1997 г.; Комисия за защита от дискриминация; Съюз на учените в България; Съюз на юристите в България. Има множество научни разработки и публикации в страната и чужбина. Сред публикациите му са „Права на човека, сборник актове“, „ Международно публично право - обща част, учебен курс“, „Убежището в международното право“ (монография);  „Международноправен режим на употребата на сила (монография)“ и др.

За контакти:
НБУ
Корпус 1, стая 410
тел.: 02 /  8110 420
E-mail: bvidin@nbu.bg