отпечатай

Проекти

III-та международна конференция по медийна етика, организирана от Университета в Севиля, Испания - III International Conference on Media Ethics (http://congreso.us.es/mediaethics/index.php/en/)

Участник:
Гл. ас. д-р Деница  Топчийска с доклад на тема "Защита на личната неприкосновеност в социалните медии" (Protecting privacy in social media)
 
24 до 26 март 2015 г., Севиля, Испания

___________________________________________________________

III Международен юридически форум «Правна защита на интелектуалната собственост: проблеми, теория и практика»

Участие с доклад:
доц. д-р Веселина Манева „Защита прав интеллектуальной собственности в РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА, 13-14 февруари 2015 г.

___________________________________________________________


•    Сътрудничество между Нов български университет и Kazimieras Simonavicius University, Вилнюс

Координатори: 
проф. д-р Благой Видин, гл. ас.  д-р Силвия Цонева

През 2014 г. се подписа спорамение по програмата Еразъм + между  Нов български университет и Kazimieras Simonavicius University, Вилнюс, Литва. Споразумението осигурява взаимна студентска и преподавателска мобилност между двата университета за специалност „Право“. То дава отлични възможности за повишаване квалификациите на студентите от програма „Право“ и за утвърждаване престижа на НБУ в чужбина.


___________________________________________________________

•    Сътрудничество между Нов български университет и Университета на Ница – Universite Nice Sophia –Antipolis

Координатори: 
проф. д-р Благой Видин, гл. ас.  д-р Силвия Цонева

През 2014 г. се поставя началото на партньорство между департамент “Право” на Нов български университет и Университета на Ница – Universite Nice Sophia –Antipolis за специалност „Право“.То е част от общоевропейската програма “Еразмус/Сократес”. Споразумението осигурява взаимна студентска и преподавателска мобилност между двата университета. То дава отлични възможности за повишаване квалификациите на студентите от програма „Право“ и за утвърждаване престижа на НБУ в чужбина.

_____________________________________________________________

СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО PHILIP C. JESSUP (INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION)

Ръководител:
доц. д-р Катерина Йочева
Участници:
Студенти от програма „Право”
Място:
София, България и Вашингтон, САЩ
Време:
октомври 2014 – април 2015 година
През учебната 2014/2015 г.  за трета поредна година в департамент Право на НБУ бе сформиран отбор за участие в престижното състезание по международно право Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.
Годишно в това престижно състезание участват между 500 и 600 национално излъчени отбори.
През месец октомври 2014 г. беше проведено интервю със студентите, изявили желание да участват в състезанието от името на НБУ.
В резултат от този подбор, отборът на НБУ през 2014/2015 г. е в състав:
1.    Инес Итова - 5-ти курс
2.    Клим Попов - 4-ти курс
3.    Трайчо Пулийски - 4-ти курс
4.    Джулия Божичкова - 3-ти курс
5.    Биляна Ценова - 3-ти курс
Ментори на отбора ще бъдат:
1. Снежина Кънчева - Семестриално завършила, НБУ
2. Людмила Петкова - Семестриално завършила, СУ
Първата задача пред студентите е да напишат своите писмени защити (Memorials) от името на двете страни по казуса, като срокът е до 15-ти януари 2015 г.
След оценяването на писмените им защити, те се явяват на националния кръг, където ще се изправят срещу отбори на други български университети и ще защитават двете позиции. Националният кръг ще се проведе през месец февруари 2015 г. След крайното оценяване в националният кръг се определя отборът, които да защитава името на България в международният кръг във Вашингтон, САЩ.
Отговорник в процеса на подготовка на отбора на НБУ от департамент „Право“ е доц. д-р Катерина Йочева, щатен преподавател по международно право (kyocheva@nbu.bg).

Казус за подготовка за 2014-15 г.
Разяснения към казуса
_____________________________________________________________


СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION

Ръководител: доц. д-р Катерина Йочева
Участници: Студенти от програма „Право”
Място: София, България и Вашингтон, САЩ
Време: август 2013 – юни 2014 година

През учебната 2013/2014 г.  за втора поредна година в департамент Право на НБУ бе сформиран отбор за участие в престижното състезание по международно право Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.
Годишно в това престижно състезание участват между 500 и 600 национално излъчени отбори.
В края на месец август 2013 г. беше проведено интервю със студентите, изявили желание да участват в състезанието от името на НБУ.

В резултат от този подбор, отборът на НБУ през 2013 г. е в състав:
1.    Трайчо Георгиев Пулийски
2.    Савина Димитрова Алексиева
3.    Александра Ивова Стефанова
4.    Снежина Даринова Кънчева
5.    Антон Валериев Пулийски

Студентите, избрани да представляват НБУ,  са показали своите умения и знания в областта на международното право и по английски език, на който се провежда състезанието.
Първият (национален) кръг на състезанието ще се проведе през месец март 2014 г., когато един срещу друг ще се изправят отборите на българските университети.
При успех на тази фаза отборът на НБУ ще е представител не само на университета, но и на България на международния кръг, който се провежда във Вашингтон, САЩ.
Отговорник в процеса на подготовка на отбора на НБУ от департамент „Право“ е доц. д-р Катерина Йочева, програмен директор и щатен преподавател по международно право (kyocheva@nbu.bg).

Казус за подготовка през 2013–2014 г.

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ
по Международна търговска право
International Commervial  Arbitration Moot

С финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ  и  Издателство СИБИ

Ръководител:  доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова
Участници:      студенти от V курс на  програма „Право“:
                         Ина Страхилова Коцева,  F 49070
                         Теодора Ясенова Тодорова, F 50023
                         Мария Петрова Михова,  F 49604
                         Станислав Любомиров Лефтеров, F 49369

Време:  10 април - 18 април 2014
Място:  Виена - Австрия


       • „ЗАСИЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
          МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТИ „ПРАВО“ И    „АНГЛИЦИСТИКА“  НА НБУ“

Ръководители на проекта:
проф. д-р Благой Видин, ръководител на Департамент „Право“ и доц. д-р Борис Наймушин, ръководител на Департамент „Англицистика“

Период на проекта: 2012/2013 учебна година 

___________________________________________________________


СЪСТЕЗАНИЕ  ПО  МЕЖДУНАРОДНА  ТЪРГОВСКА  МЕДИАЦИЯ 
International Commercial Mediation Competition – Състезание по международна търговска медиация.


Ръководител:
гл. ас д-р Катерина Йочева
Участници: Студенти от програма „Право” – V курс и студент в Maastricht University, Нидерландия
Място: Париж, Франция
Време: 7 – 13.02.2013 година.
За първи път отбор на Нов български университет ще вземе участие на международно състезание по медиация, което ще се проведе в Париж, Франция от 7 до 13 февруари 2013 година. Състезанието се организира ежегодно от Международната търговска камара (International Chamber of commerce) във Франция.
Инициативата на Международната търговска камара цели да повиши правното съзнание, че съдът не е единствен източник за решаване на проблемите, както и да подкрепи новите алтернативни начини за разрешаване на спорове.
Медиацията е способ за разрешаване на конфликт, който излиза извън тесните рамки на правната аргументация и търси печеливши решения, отговарящи на дългосрочните интереси на страните. Именно в това се изразяват тънкостта и професионализмът на добрите студенти медиатори, същите съумяват да извлекат от насрещната страна необходимата информация, да определят интересите зад привидните няколко позиции на ответната страна и да нагодят по най-добрия начин своите предложения.
В състава на отбора са включени студенти от програма „Право” Мария Илиева и Мила Николова, както и треньор на отбора е студентката по Европейско право в Маастрихт Мая Стоянова.
Общо 66 отбора от цял свят ще премерят сили в престижното състезание. Отбора на НБУ ще премери сили с отборите на Швеция, Stockholm University, Sweden, Националният правен университет в Делхи, Индия (National Law University, Delhi, India), представители на Израел в лицето на Тhe Haim School of Law, College of Management Academic Studies (Israel) и представители от американсия колеж UC Hasting College of Law (USA). Събитието ще има изключително голям принос за репутацията на НБУ на национално и международно ниво, както и участието ще бъде един извор, ценен опит и нови познания в областта на медиацията. Участието на студентите от НБУ ще постави началото на една нова традиция за участие и международна изява на студентите от програма „Право”, както и един добър трамплин в тяхната бъдеща академична и професионална реализация.
Проектът се финансира от  Централния фонд за Стратегическо развитие на НБУ, департамент "Право" и Издателство СИБИ.

____________________________________________________________

  • Меморандум  за сътрудничество

Участници: Департамент „Право“, Магистърски факултет на Нов български университет и Комисия за защита от дискриминация /30.10.2012 г./

Цел: Сътрудничество и съвместна дейност  за провеждане на стажове на студенти от програма „Право“ на Нов български университет в Комисията за защита от дискриминация и съвместни участия в научноизследователски проекти.

_____________________________________________________

  • Проект "Специализиран езиков семинар"
Ръководители на проекта: проф. д-р Румен Владимиров и Жанет Декова
Първият етап -  Специализиран езиков семинар
Участници: студенти от ІІІ курс, изучаващи Английски език на юриста
Място: Информационния офис на Европарламента и Европейската комисия за България в София, ул.”Московска”
Време: 28.03.2007 г.
 
Вторият етап - Участие в редовно заседание на Европарламента в Брюксел
Участници: 22 студенти от ІІІ курс, изучаващи Английски език на юриста, програма “Право”
Място: Брюксел, Европарламент
Време: 28-29.11.2007 г.

  • Проект по програма "Жан Моне" - Европейско право и общност. Европейска интеграция.
Ръководител на проекта: проф. д-р Евгени Танчев
Проектът е финансиран от програма “Жан Моне” на Европейския съюз (Ref. C02/0066) и продължава от 2003 до 2008 г. В рамките му са проведени девет лекционни курса и са въведени два нови: „Международноправна уредба на правата на човека” и „Федерации и федерализъм”. Подготвени са и са представени статиите на проф. Евгении Танчев: „Бутилирането на вино и проблемът за легитимността в Европейския съюз”, която ще бъде отпечатана на английски език от престижното холандско издателство Клувер в гр. Хага; „Легитимността на Договора за Конституцията на ЕС”, която предстои да бъде отпечатана на руски език в списанието „Източноевропейски конституционен преглед”, Москва и „Международни и европейски стандарти на принципите на демократични избори” – на български език в списание „Международна политика”, София. По същия проект ръководителят участва в 34-та Сесия на Колоквиума на Асер Институт по Европейско право в Хага, Холандия (13-16 октомври 2004 г.); международен семинар на тема „Последиците от (бъдещото) присъединяване на Р България върху националната правна система”, София, България, организирана от Нов Български университет съвместно с Асер Институт (26 и 27 ноември 2004 г.); конференция, посветена на Конституцията на ЕС и организирана от Свободния университет в Берлин, Германия (12-13 Януари 2005 г.); Национална конференция на тема „Европа и националните конституции”, организирана от СУ „Св. Климент Охридски” и Института по европейско право, София, България (7 март 2005 г.); международен семинар по проблемите на учредителната власт в националните държави и ЕС, Братислава, Словакия (14-15 април 2005 г.).
В рамките на проекта, Нов български университет организира и проведе две големи събития през 2004 година: Международен семинар на тема “Въздействие на присъединяването на Европейския съюз върху националната правна система” (16 – 17 април), съвместно с Центъра за изследване на демокрацията и Ассер Институт – Холандия и дискусионен форум на тема: “2007 г. – едно разширяване не е достатъчно” (13 декември).


  • Сътрудничество между Нов български университет и Кьолнски университет (Германия)
Координатори:  проф. Румен Владимиров, Мартин Белов
През 2006 г. се поставя началото на партньорство между департамент “Право” на Нов български университет и Университета на гр. Кьолн (Германия). То е част от общоевропейската програма “Еразмус/Сократес”. Сред основните цели на сътрудничеството между двете висши учебни заведения са академичния обмен на студенти и разработването на общи научни и учебни проекти в областта на правото. За учебната 2007/2008 г. дейностите по сътрудничеството предвиждат две едносеместриални стипендии, предназначени за обучение на студенти от департамент “Право” на НБУ в Кьолнския университет.   • Наказателна отговорност на юридическите лица, участие като индивидуален експерт и единен контрактор за България (май-юни 2011 г.)
Ръководител на проекта за България: проф. д-р Румен Владимиров, НБУ
В началото на 2011 г. Европейската Комисия възложи на Института към Университета, Гент в Белгия да организира и проведе изследване под формата на въпросници относно уредбата в националното право на отделните държави членки на наказателната отговорност на юридическите лица в ЕС.
Цел: предвижда се, първо, задълбочен преглед на настоящото положение по отношение на наказателната отговорност на юридическите лица в 27-те държави членки и второ, общ преглед на набора от инструменти във връзка с отговорността на юридически лица за правонарушения.
Интересът към това изследване е чрез кратък обзор на ключовите характеристики на изследвания институт Европейската комисия да изготви предложение за нормативна уредба на равнище ЕС. Проф. д-р Румен Владимиров е избран за индивидуален експерт и единен контрактор за България. Изборът му се обуславя от дългогодишния му опит в тази област и с оглед на високата му правна квалификация. Ръководителят на проекта от страна на Университета, Гент в Белгия проф. Vermeulen оценява високо сътрудничеството на проф. д-р Румен Владимиров и на ръководения от него департамент. Изборът на проф. Владимиров за единен контрактор за провеждане на изследването в България означава, че той отговаря за идентифицирането на релевантните участници от страна на НБУ, които са запознати със статута на имплементиране и/или с практическото (не)функциониране на инструментите за съдебно сътрудничество. Проектът цели да се заостри вниманието на законотворците, теоретиците и практиците към значимостта на изследваните проблеми на правната регламентация.


___________________________________________________________


Изграждане на национални правни системи в 
пост-отоманска  Югоизточна  Европа

През 2010 г. в Макс Планк институт за европейска правна история (Франкфурт на Майн, Германия) стартира изследователски проект „Изграждане на национални правни системи в пост-отоманска Югоизточна Европа. Деконструкция, формиране и трансфер на нормативност”. В исторически аспект региона на Югоизточна Европа в пост-османския период се характеризира със смесица от стар и нов закон, на традиционна и „прехвърлена” нормативност. Всички тези нормативни слоеве се припокриват по сложен начин. В същото време те са вградени в процеса на изграждане на националната държава като по този начин се сблъскват с проблемите на легитимността. Изследователският проект на Института Макс Планк за европейска правна история има за цел да реконструира този сложна правно-исторически реалност на промени. Участници в проекта са учени от Германия, Гърция, Румъния и България.
Ас. д-р Ралица Костадинова от Департамент Право на Нов български университет беше поканена да участва в проекта с изследване, посветено на българското наказателно право след Освобождението от 1878 г. и формирането на модерна правна система в областта на престъпленията и наказанията. Този етап от развитието на наказателното право е изключително интересен поради неговия многолик характер. От една страна следва да се отбележи, че непосредствено след 1878 г. в Княжество България е приложим наказателния закон на Османската империя от 1858 г. Макар и „архаичен” - по думите на мнозина български изследователи – чуждият, турски закон е приложимо право за българите в продължение на около две десетилетия. От друга страна българското наказателно право след Освобождението се съдържа в и още три източника: актове на Временното Руско управление; новоиздадени актове на Народното събрание, а също и обичайното право. Ето защо може да се твърди, че въпросът за изграждането на наказателноправната система в България след Освобождението всъщност третира проблемите на правния трансфер, върховенството на закона, както и разликата между него и социалната практика. Българското наказателно право се оформя под влиянието на западната теория, което започва веднага след Освобождението и завършва едва след 1896 г., когато е приет първия български наказателен закон. От този момент нататък принципите на „модерното”, западно наказателно право са доразвити в националното законодателство на България, за да послужат като основа на съвременното наказателно право.