отпечатай

Департаментен съвет

доц. д-р Пламен Дойнов
заместник-председател на Сдружение на български писатели
e-mail: pdojnov@nbu.bg
Научни интереси: теория и история на литературата, критика, хуманитаристика, творческо писане


проф. Мони Алмалех, д.н.

Председател на Програмния съвет на програма “Език и литература”
e-mail: m.almalech@nbu.bg
Научни интереси: eзикознание, библистика, хербаистика, иврит, философия на езика, семиотика и теория на цвета

проф. Михаил Неделчев
ръководител на Литературноисторическа школа
e-mail: mnedeltchev@nbu.bg
Научни интереси: текстология, литературен, културен и политически персонализъм, теоретични проблеми на литературната история, литературна критика
 
доц. д-р Морис Фадел
директор на БП “Език и литература” - ІІІ и ІV година, директор на МП “Мениджмънт на книгата и текстови практики”,  редактор на в.“Университетски дневник”
e-mail: mfadel@nbu.bg
Научни интереси: литературна теория, философия на езика, социология, история на литературата
 
доц. д-р Емилия Дворянова
директор на ОООК по български език
e-mail: dvoryanova@abv.bg  
Научни интереси: лингвистика, словесни изкуства, творческо писане
 
гл. ас. д-р Йордан Ефтимов
директор на програма “Език и литература” - I-ва и II-ра година
e-mail: yeftimov@nbu.bg
Научни интереси: теория и история на литературата, нова българска литература,теория на масовата култура; писател
 
доц. Едвин Сугарев, д.н.
е-mail: edvin.sugarev@gmail.com
Научни интереси: теория и история на литературата, критика, поезия  

ас. д-р Биляна Курташева
главен редактор на списание за университетска култура "Следва"
e-mail: bkourtasheva@nbu.bg
Научни интереси: теория и история на литературата, славянски и балкански литератури

преп. Мария Огойска
e-mail: mogoyska@yahoo.com
Научни интереси: християнско изкуство, библеистика, религиозна модерност


проф. Иван Касабов

ikasabov@nbu.bg

доц. д-р Татяна Фед
tnfed@nbu.bg

доц. д-р Ирина Георгиева

igeorgieva@nbu.bg

доц. д-р Емилия Дворянова 

dvoryanova@abv.bg

доц. д-р Борислав Георгиев

bgueorguiev@nbu.bg

гл. ас. д-р Галина Куртевa
gkurteva@nbu.bg

гл. ас. д-р Бойка Бачварова
boykab@gmail.com

ас. Владимир Игнатов

Георги Цонев

gtsonev@nbu.bg