отпечатай

Проекти


Проект „Участие с доклад в международната научна конференция
 “Литературата и човешкото в началото на ХХI век”, гр. Нитра, Словакия“,
подкрепен от Централния фонд за стратегическо развитие
към Настоятелството на НБУ
 
На 17 октомври 2013 г. в университета „Кирил Философ“, гр. Нитра, Словакия, се състоя международната научна конференция „Човешкото и литературата в началото на ХХI век“. Конференцията събра участници от различни европейски университети. Основният проблем, който ангажира форума, бе ситуацията на човешкото в съвременния свят в сравнение със ситуацията на литературата. Значителна част от докладите на конференцията бяха посветени на кризата на човешкото като традиция, ценности, познавателен хоризонт, представена чрез днешната литература.
 
Единственият български участник на конференцията бе преподавателят в Нов български университет. Неговият доклад бе озаглавен „Проблематизирайки човешкото чрез животинското“. Текстът на доц. Фадел е продължение на неговите размисли в книгата „Животното като литературна провокация: „анималистиката“ на Емилиян Станев” (Издателство на НБУ, С., 2010). В него се анализират процесите на критика на човешкото в българската поезия и проза след 1989 г. Докладът събуди дискусионен интерес, насочен както към тезите на автора, така и към българската литература.


„Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси

Публична лекция на тема „World Literature” в Съветския съюз“ от проф. Галин Тиханов

Публичната лекция се реализира със съдействието на фонд „Учебни програми” към  БФ

На 7 декември 2012 г. в зала 409 на Нов български университет беше представена публична лекция на тема „World Literature” в Съветския съюз“ от Галин Тиханов, George Steiner Professor по сравнително литературознание в Лондонския Университет (Queen Mary College). Събитието се реализира в рамките на семинара на департамент „Нова българистика“ и научноизследователската програма „Литературата на НРБ (1946–1990)“.

Проф. Тиханов представи история на понятието „световна литература“ – от възникването му в края на 18 в. до разнородните му употреби в европейските литератури и научни традиции, като акцентира върху специфичните му редакции в издателските и академичните практики на бившия Съветски съюз.

Проект на доц. д-р Морис Фадел “Участие с доклад в международната научна конференция „Криминалната проза: тук и там, сега и след това”, гр. Гданск, Полша“


Участието беше осъществено с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


Международната научна конференция „Криминалната проза: тук и там, сега и след  това “ бе тридневен форум  (9 - 11 ноември, 2012), който се проведе в университета на гр. Гданск, Полша, и събра специалисти м областта на литературознанието от различни страни (Полша, Германия, Великобритания, Австрия, Турция, Австралия).  Мястото на този форум е уникално в литературните изследвания и дебати, защото той е сред малкото, на които толкова подробно се обсъжда т. нар. „популярна литература“. Докладът на единствения български участник на него – представителят на Нов български университет – доц. д-р Морис Фадел - озаглавен „Случаят на криминалната литература: четене и ценности“ бе включен в панел, който разглежда криминалната литература в епохата на социализма. Текстът се спря на три теми. От една страна той разгледа връзката между жанр и ценности в криминалната литература.  От друга - се спря на отношението между жанровете на криминалния и шпионския роман. Тази теоретична рамка бе приложена към един случай от българската литература – парадоксалният читателски успех на обслужващите комунистическата власт романи на Богомил Райнов. Докладът на доц. д-р М. Фадел бе посрещнат с интерес и даде основа за продължителна дискусия.

Участие с доклад на проф. Михаил Неделчев в Международен научен и творчески форум, 3-11.07.2012 г., гр. Бретан, Франция

Участието беше осъществено с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НБУ

Участие на доц. д-р Морис Фадел в международна научна конференция „Памет и превод“, 5 ноември 2011 г., град Портсмут, Великобритания

Участието в конференцията беше осъществено с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НБУ

Конференция "Подир сенките на облаците (1910) - подир сто лета" и пътуващ семинар София - Бургас - Поморие - Созопол, 9-11 април 2010

Проектът е финансиран основно от фонд "Учебни програми" на НБУ, в партньорство с Регионална библиотека "Пейо Яворов", гр. Бургас, Дружество на писателите, гр. Бургас, читалище "Просвета", гр. Поморие.

Текстове от конференцията.

Атон в българската култура и словесност - IV етап (31.05. - 08.06.2008 г.)
Проектът е научноизследователски, като голяма част от подготвения илюстративен материал се използва в учебния процес. Финансиран е от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ и Американска фондация за България. Повече за проекта 

Резултатите от програмата се публикуват от 2008 г. чрез издателски проекти. Досега са излезли или са под печат следните издания:
•    “Социалистическият реализъм: нови изследвания” (2008) – проектът е финансиран с конкурс на Национален фонд “Култура”
•    “Николай Кънчев в българската литература и култура” (2008) – проектът е финансиран с конкурс на Министерство на културата
•    “Иван Динков в българската литература и култура” (2009) – проектът е финансиран с конкурс на Министерство на културата
•    “Константин Павлов в българската литература и култура” (2009) – проектът е финансиран с конкурс на Министерство на културата

Проектът си поставя за цел чрез конференции и научни издания да опише и да подложи на аналитично четене знакови за литературата и културата години – 1956, 1907, 1968, 1989, 1910, 1925 и т.н. Проектът стартира през 2006 година.
•    Конференция “1956”, проведена на 5 октомври 2006 г. и сборник “1956” (2007, изд. НБУ)
•    Конференция “1907”, проведена на 11 май 2007 г., юбилеен вестник и сборник “1907” (2008, изд. “Сиела” и НБУ)
•    Конференция “1968”, проведена на 16 май 2008 г. и сборник “1968” (2009, изд. “Сиела” и НБУ)


Архив проекти (2005-2008)


 • Атон в българската култура и словесност 
  Трета поредна година Нов български университет осъществява своя проект “Атон в българската култура и словесност”. В основата е родената през 2003 г. идея на членове на департамент “Нова българистика” – доц. Михаил Неделчев и др. – че духовното наследство на Света Гора трябва да бъде изследвано от интердисциплинарен екип в продължение на няколко години. Екипът включва специалисти от различни области, които на място заснемат и описват различни аспекти от културното пространство на Света Гора и наследството на източното православие. Проектът се осъществява в сътрудничество с Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Кл. Охридски”, с помощта на Американска фондация за България, както и на частни дарители в лицето на Христо Чепишев и Мирослав Спасов. Екипът включва университетски преподаватели, докторанти и студенти, както и членове от външни институции. Едноседмичните годишни експедиции до Света Гора позволяват дóсега до иконни сбирки, библиотеки, стенописи, надмогнали времето, служби, реликви; до историята и ежедневието на монашеския живот.
  Целта - да се създаде база данни, която след това да бъде изследвана със съвместните усилия на водещи специалисти медиевисти, изкуствоведи, литературоведи, езиковеди и богослови; създаване на мултимедиен продукт, серия от научни публикации, изложби и презентации по темата в близките няколко години. За тези три поредни експедиции до Света Гора екипът посети всичките 20 манастира (някои повече от един път), част от по-важните скитове и келии. Манастирът “Св. вмчк Георги Зограф” е обект на тридневни поклоннически и научноизследователски посещения всяка година за празника на светите братя Кирил и Методий. Ежегодно е посещавана и столицата Карея: не само заради великолепната църква “Протатон” и българския конак със запомнящи се изображения от Захари Зограф, но и заради (доскоро) българската келия “Достойно ест” в близост до Карея, както и заради централното положение спрямо много от другите манастири и скитове.
  Участници в експедициите до Света Гора: доц. Михаил Неделчев, проф. дфн Мирослав Дачев, Андрей Янев (художник), ас. Владимир Димитров, Алексей Христов, Христо Митов, Христо Чепишев, Иван Иванов (студент), Делян Арабаджиев (студент), Ернесто Бонев, Пламен Бонев.
  Научноизследователски екип - ст.н.с. дфн Анисава Милтенова, доц. Михаил Неделчев, проф. дфн Мирослав Дачев, д-р Емилия Дворянова, хон. ас. Мария Огойска, доц. д-р Гергана Дачева, Ралица Маркова (студент), Лора Шумкова (докторант), гл.ас. д-р Морис Фадел. Консултанти по проекта: проф. дфн Аксиния Джурова (Директор на Център за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Кл. Охридски”); проф. дфн Кирил Топалов (СУ “Св. Кл. Охридски”, бивш посланик на Република България в Република Гърция); ст.н.с. д-р Анисава Милтенова (Институт за литература при БАН, хоноруван преподавател в “Език и литература”); отец Козма (манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света гора); проф. д-р протопрезвитер Николай Шиваров; чл.-кор. Елка Бакалова (департамент “История на културата”); проф. Иван Гацов (департамент “Археология”); д-р Боян Думанов (департамент “Археология”).
  Резултати и прояви, свързани с проекта: Мащабно представяне на проекта в Софийската градска художествена галерия - 10 октомври – 3 ноември 2006 г.
  Изложбата на художника Андрей Янев "Тиха светлина"
  Презентация от фотографии, отразяваща посещенията на Света Гора. Презентацията обхваща много малка част от базата данни от снимков материал, с която екипът разполага - едва 400 от над 6000 фотографии за Света Гора: неповторимите пейзажи на Света Гора, сакралността на храмовете и библиотеките, ръкописното и иконографско наследство, ежедневието в светите места.
  Лекции, беседи и представяния:
  доц. Михаил Неделчев: Атон в пространствата на Средиземноморието и Балканите (18.10.2006 г.)
  Лора Шумкова: Атон: копнеж, убежище, надежда (18.10.2006 г.)
  проф. дфн Мирослав Дачев: Символни пространства на Света Гора (25.10.2006 г.)
  д-р Емилия Дворянова: четене на откъс от непубликувания й роман Земните градини на Богородица (27.10.2006 г.)
  хон. ас. Мария Огойска: “Радвай се, Началнице на духовния градеж, радвай се, подателко на Божествената благодат!” (27.10.2006 г.).

 • Курс по Творческо писане за млади хора в неравностойно социално положение и студенти от специалност английска филология, проект на Британския съвет, България (ст. ас. Биляна Курташева)

 • “East Translates East” (Изтокът превежда Изтока), проект на фондация „Next Page” за преводи на книги и обмен между културната периодика на страните от Източна Европа (ст. ас. Биляна Курташева)

 • “Identity Reader”, проект на Диана Мишкова и Боян Манчев към NEXUS project – Център за академични изследвания (гл. ас. д-р Боян Манчев)

 • “The Wild Capital”, проект финансиран от IDEE (гл. ас. д-р Боян Манчев)

 • “Образи на другото в литературната комуникация. Диалогизми. Интерференции”, съвместен проект на БАН и Унгарската академия на науките (проф. М. Дачев; гл. ас. д-р Морис Фадел)

 • “Литературната теория и поетика в Полша и България. Компаративна славистична метрика”, съвместен проект на БАН и Полската академия на науките (гл. ас. д-р Морис Фадел)

 • Дистанционен проект “Реално и имагинерно в балканските литератури на 90-те”, организиран от Института за литература при Македонската академия на науките, организатор Ясмина Гушева, с участието на ст. ас. Йордан Ефтимов

 • Проект “Изнасяне на цикъл лекции в Университета на Санкт-Петербург” (ноември 2005). По покана на Филологическия факултет на Университета на Санкт-Петербург  изнесен цикъл лекции от доц. Михаил Неделчев на тема “Българският персонализъм. Литературен, културен и политически персонализъм. Българският персонализъм в сравнителна перспектива”. Установяване на сътрудничество между двете институции.

 


Участието беше осъществено с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

На 15-16.03.2013 г. в Шефилдския университет се състоя международната научна конференция „Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси“, в която участие взе доц. Пламен Дойнов, д.н. от департамент „Нова българистика“ на НБУ. Той представи резултати от работата си по темата за българския соцреализъм през последните пет години чрез доклад на тема „The Sovietization of the Bulgarian Literature and the 'Bulgarization' of Socialist Realism“.
На конференцията, организирана от Евгений Добренко (Шефилдски университет) и Томаш Шайбнер (Будапещенски университет „Л. Йотвьош“) участваха изследователи на литературата от университети и научни институти от Великобритания, Германия, Израел, Чехия, Украйна, Литва, Румъния, Унгария, Полша и Словакия.
Участието на Пламен Дойнов беше представено в НБУ на семинар на тема "Конференцията „Социалистическият реализъм в литературите на Централна и Източна Европа”: поглед отвътре (Шефилд, 15-16 март 2013)", проведен на 9 април 2013 г. (вж. http://www.nbu.bg/index.php?l=1173&art=35769). Проектът е част от изследователските приоритети на департамент „Нова българистика“ от научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946-1990)“.