отпечатай

Библиотека


Двата корпуса на НБУ се свързват от библиотечния комплекс, който се състои от партер и два етажа. На партера се намират гардеробът за посетители, заемната служба, бюро “Информация за библиотеката”, информационна зона, залата със сините столчета, изложбена площ, читателско място за хора с нарушено зрение, копирни центрове, заседателна зала, хранилище “Периодика” и хранилище “Книги”. На първия етаж се намират колекциите от книги, справочни и периодични издания, лични библиотеки, депозитната колекция на “IMF”, бюро “Справочно-библиографска информация”, компютърен център, аудиовизуално студио, читалня “проф. Иванка Апостолова”, зала за достъп до електронни ресурси, копирен център и зала за екипна работа. На втория етаж е разположена колекция от книги в областта на изкуството.
  
Читалня "Проф. Иванка Апостолова"
През март 2007 г., в Библиотеката, Нов български университет откри нова читалня, която носи името “проф. Иванка Апостолова”. Проф. Апостолова е Ректор на НБУ в периода 1995 – 2002 година, а през 2001 година е избрана за почетен професор. Читалнята  разполага с 86 читателски места, 8 специализирани компютъризирани места за достъп до електронните ресурси на библиотеката, копирен център и зала за екипна работа с 20 места. Осигурен е безжичен интернет достъп. В нея са разположени: специалната колекция от лични библиотеки, фонд от справочни и периодични издания и специална колекция “Доктор хонорис кауза”.
Колекцията от лични библиотеки съдържа личните библиотеки на ст.н.с. Магдалина Станчева, проф. Георги Михайлов, Атанас Славов, проф. Питър Блек и проф. Иванка Апостолова, д.н.
Колекцията “Доктор хонорис кауза” включва произведения на автори, удостоени с почетната титла Доктор хонорис кауза на Нов български университет.
На една от колоните в читалнята е експонирана постоянна изложба на страници от юбилейния албум на Нов български университет, издаден по случай 15 години от създаването на университета. 
 

 
Залата със сините столчета
Залата със сините столчета е разположена между информационната зона и изложбата с изданията на НБУ. Капацитетът на залата е около 20 места. Неформалното модулно пространство на залата е подходящо за организиране на събития – срещи, чествания, представяния на книги. 
 

 
Заседателна зала на Библиотеката
Заседателната зала на библиотеката разполага с 50 места, разположени конферентно. Оборудвана е с аудиовизуална техника. Подходяща е за провеждане на семинари, конференции, дебати.