отпечатай

ПроектиПроект "Първа експедиция на НБУ до Западен Крит (04-11.05.2014 г.)", ръководител: проф. Петър Димитров, д.н. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУПроект "Античното и средновековно културно наследство на Горна Мизия", 20-30.04.2014 г., ръководител: гл. ас. д-р Емил Бузов. Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми към Бакалавърски факултет и фонд "Учебни програми" към Магистърски факултет
Проект "Пътуващ семинар Елини и Траки по долината на р. Места", практикум в историческите музеи на Гоце Делчев, Драма, Филипи и Кавала", 23-24.11.2013 г., ръководител: доц. д-р Майя Василева. Проектът е финансиран от фонд "Учебни програми" към Факултет за базово образование


"Предримско стъклопроизводство" - лекция и семинар на д-р Деспина Игнатиаду (Археологически музей, гр. Солун, Гърция), 09.12.2013 г. Д-р Игнатиаду гостува по проект, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, ръководител: доц. д-р Майя ВасилеваПроект "Пътуващ курс-експедиция "ОООК051 Старогръцка култура: Крит и Санторини (Сития-Палекастро-Закрос-Малия-Ираклио-Тера)", 24-29.04.2013 г., ръководетил: проф. Петър Димитров, д.н. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
Проект "Византийските старини в Истанбул", 25.02-03.03.2013 г., ръководител: доц. д-р Тома Томов. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
Проект "Археологични разкопки в Египет", 01.02-10.03.2013 г., ръководител: доц. д-р Теодор Леков. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
Фотоизложба - резултат от реализиране на проекта

Фотоизложба Експедиция "Пелопонес"
(18.02-29.03.2013 г.)

Резултат от реализиране на проекти "В сърцето на Азия – ІІ: фотоизложба в Музея на НБУ" (съвместен проект на департамент "Изкуствознание и история на културата" и департамент "Средиземноморски и Източни изследвания") и "ОООК 051 Старогръцка култура – пътуващ курс-семинар до Централна Гърция и Пелопонес (27.03.-01.04.2012 г.)"
Проектите са финансирани от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
Проект "Пътуващ семинар "Елини и траки по долината на Струма", практикум в историческите музеи на Благоевград, Сандански и Сяр", 24-25.11.2012 г., ръководител: доц. д-р Майя Василева. Проектът е финансиран от Фонд "Учебни програми" към ФБО

Проект "Международен конгрес по Египтология", 22-25.09.2012 г., ръководител: доц. д-р Теодор Леков. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Отчет на проекта
Снимки

Проект "Пътуващ семинар "Тракийски скални паметници в Източните Родопи", 16-18.06.2012 г., ръководител: доц. д-р Майя Василева. Проектът е финансиран от Фонд "Учебни програми" към ФБО и БФ


Проект "ОООК 051 Старогръцка култура – пътуващ курс-семинар до Централна Гърция и Пелопонес (27.03-01.04.2012 г.)", ръководител: проф. Петър Димитров, д.н. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


Проект "Археологични разкопки в Египет", 01-31.03.2012 г., ръководител: доц. д-р Теодор Леков. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

Проект "Подаване на документи за археологични разкопки в Египет", 16-22.11.2011 г., ръководител: доц. д-р Теодор Леков. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.
Отчет на проекта

Проект "Провеждане на открита лекция на тема "Египетският музей на Торино – бъдеще и предизвикателства" с участието на д-р Елени Василика, директор на Египетския музей в Торино (Италия)", 01.12.2011 г., ръководител: доц. д-р Теодор Леков. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Отчет на проекта

Проект "Провеждане на Международен семинар на тема "Свещените текстове" (Интердисциплинарно изследване на древността) с участието на проф. Антонио Панаино (Болоня), д-р Паоло Огнибене (Болоня), проф. Марк Гелер (Макс Планк, Берлин), проф. Флорентина Гелер (Макс Планк, Берлин), д-р Юри Стоянов (UCL), д-р Велизар Садовски (Виенска академия на науките)", 20.12.2011 г., ръководител: доц. д-р Теодор Леков. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


Проект "Концепцията за епистемологичната йерархия при Абу Наср ал-Фараби", 30.09-05.10.2011 г., ръководител: гл. ас. д-р Мариана Малинова. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Отчет на проекта

Проект "Богът на Слънцето, царят и царският символизъм на фригийските скално-изсечени тронове", 08-12.11.2010 г., ръководител: доц. д-р Майя Василева. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУПроект “Пътуващ семинар “Гробници и храмове на Източното Средиземноморие - част II (Югоизточна България), 13-15.11.2009 г. Проектът е финансиран от Фонд "Учебни програми" към ФБО и БФ.Проект “Пътуващ семинар “Старогръцка култура” София – Кабиле – Ямбол – Китен – Созопол - Балчик – Варна, 12-14.06.2009 г. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


Проект “Изследователски семинар на тема “The King and Gods in the Iranian Kingship” с участието на проф. Антонио Панаино /Италия/”, 31.05. – 03.06.2009 г. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


 

Проект  "Редовна годишна среща-конгрес на South-Eastern Association of Ancient Philosophy (SEAAP), организирана от “Карловия университет” в Прага”, 27-31.05.2009 г. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
 
 Проект “Гробници и храмове на Източното Средиземноморие (прилики и разлики)”, октомври 2008 г. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на фонд “Учебни програми” към Бакалавърски факултет на НБУ
 


Проект “Участие в международен конгрес по класическа археология” Рим, 21-27.09.2008 г. Проектът е е реализиран с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
“Orality and Literacy in the Ancient World”, 01-06.07.2008 г. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.