отпечатай

Ателиета и лаборатории

 
Ателие по анимация
211 Б, корпус 1, етаж 2
Ателието разполага с видео, телевизор и шрайбпроектор, както и с отделно помещение, оборудвано със специализирана техника за създаване на анимационно кино - компютър и видеокамера за лайн тест, перфоратор, камера KRAS - 35 мм, монтажна мовиола, Стайнбек -35 мм, Еърбраш-компресор, лайтбокси за класическа анимация.
 

 
Ателие по текстилен дизайн
12, корпус 1, сутерен

Ателието разполага с учебен стан. Предназначено е за тренингови курсове за студентите от програма “Мода и текстил”.
 Ателие керамика и стъкло
17, корпус 1, сутерен

Ателието разполага с грънчарско колело, керамична пещ, стелажи за изработените фигури и много глина.
 

 
Експериментално художествено ателие по мода
414 А,  корпус 1, етаж 4
Ателието се състои от две части – зала с 18 работни места, оборудвани с професионални шевни машини PFAFF, SHANGGONG, NEKI,  домашна специализирана шевна машина за оверлог BROTHER и професионална специализирана шевна машина за оверлог TEXTIMA, кроялна маса, гладачна маса с вакуум, ютии, торсове за изработените модели и помощни материали. Втората зала е оборудвана като стандартна учебна видеозала с 19 места - с видео, телевизор и шрайбпроектор. В ателието се провеждат тренингови курсове. Ателието предлага:
• изработка на поли, панталони, рокли, блузи и ризи
• конструиране и изработка на дизайнерски модели
 

 
Ателие артистичен дизайн (макетно ателие)
21, корпус 1,  сутерен

Ателието е оборудвано с макетни маси - вид работни плотове, върху които студентите разполагат материалите си, режат, лепят и сглобяват различни видове учебни продукти.
 Лаборатория по гемология
19-20, корпус 1, сутерен
Разполага с машина за рязане на скални образци, машина за грубо шлифоване, машина за фино шлифоване, машина за полиране, машина за овалване, стационарна и висяща бормашини, минигорелка, комплект железарски инструменти, лупи, диагностични средства, химикали и реактиви, гемоложки образци. Лабораторията е създадена в помощ на студентите от курс “Гемоложки туризъм” и “Геоложки и природни феномени” с цел практическо участие в изследвания чрез микроскоп и специализирана дигитална камера на структурата на гемоложки образци и машинно шлифоване на гемоложки образци.
Лабораторията извършва:
• експертна оценка на скъпоценни и ювелирни камъни
• обработка на скъпоценни камъни
• полеви изследвания на води, тежки метали и вземане на проби
• производство и продажба на бижута
• експертна продажба на  кристали и минерали
 

 
Лаборатория по социология
203, корпус 2, етаж 2
Лабораторията е създадена за практическо участие на студентите в обработване на статистически данни чрез специализиран софтуер, изготвяне на обобщаващи таблици и графики и изготвяне на различни видове анализ на социологически проучвания.
Лабораторията извършва:
• социологически изследвания на базата на интервюта и анкетни проучвания
• провеждане на организационни игри
• изследване чрез фокус-групи
 

 
Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания
602, корпус 2, етаж 2
Центърът консултира Висшия комисариат за бежанците към ООН по миграционни и бежански проблеми и предлага:
• организиране на съвместни инициативи и осигуряване на лектори
• провеждане на интервюта с бежанци в рамките на изследванията на Центъра
• осигуряване на възможности на докторанти да работят и провеждат изследвания по проблематиката и дейностите на Центъра
• издания
 

 
Лаборатория “Анимационно кино”
104, корпус 2, етаж 1
Разполага с работна станция за сканиране, постпродукция и анимация, софтуер Animo, персонални компютри, скенери за регулярен лайн тест контрол, принтер, AER Brash компресор за AER Brash моделиране на background, перфоратор тип Krass, диапозитиви Character design. В ателието  се провеждат тренингови курсове. Ателието предлага:
• обработка и монтаж на анимационни филми;
• озвучаване на анимационни филми;
• размножаване на филми на дигитален и VHS носител;
• прехвърляне на видео материал от VHS на дигитален носител и обратно.
 

 
Фотолаборатория
Библиотеката на НБУ

Разполага с дигитална камера, студийна фотокамера, флашметър, Хама, фотоапарати, фотоапаратури, обектив 150 мм, обектив 35 мм, обектив 45 мм + приземен визьор.
Фотолабораторията предлага:
• професионално фотозаснемане на външни и вътрешни събития
• създаване на рекламни и художествени фотографии
 

 
Университетски филмов център
304, корпус 1, етаж 3
Центърът разполага с монтажна станция Matrox RTX 100; професионални камери, видео, Дек Technics, телевизор.
Центърът извършва:
• монтаж на филми
• записване на филми и материали на дигитален или видео носител
• презапис на видеоматериал на различни носители
• заснемане на филми
 

 
Лаборатория “Графичен дизайн”
207, корпус 1, етаж 2
Разполага с 10 места, оборудвани с компютри Macintosh G5 и монитори Mac и Apple 15, сървър, принтер и скенер Adobe after effects PB, Macintosh платформа за обработка на графика. Лабораторията предлага:
• създаване и обработка на триизмерна графика;
• творчески дизайн и изработка на интернет страници;
• създаване на графика и анимация предназначени за ползване в интернет;
• монтаж на различни изображения и създаване на компютърни илюстрации и колажи в Macintosh среда.
 

 
Лаборатория “Информатика”
309, корпус 1, етаж 3
Лабораторията рзполага с 14 места, оборудвана е с персонални компютри Pentium IV и 19 монитори Samsung. В лабораторията се провеждат тренингови курсове. Лабораторията предлага:
• създаване на презентационен компакт диск;
• създаване на интернет страници;
• изработване на приложен софтуер;
• тестване на вече създаден софтуер;
 

 
Лаборатория “Информационни технологии”
312, корпус 1, етаж 3
Оборудвана като стандартна компютърна зала с персонални компютри Pentium IV  и монитори Smile 17, разполага с Power Designer и съвременен софтуер за обработка на графика. Лабораторията предлага:
• компютърна обработка на фотоизображения;
• създаване на векторна компютърна графика;
• монтаж на изображения и създаване на компютърни илюстрации и колажи в PC среда.
 

 
Лаборатория по експериментална психология
401, корпус 1, етаж 4

В лабораторията се провеждат тренингови курсове, експерименти в областта на психолингвистиката, паметта и мисленето. Работи се по международни проекти (EUROCOG, ANALOGY).
 

 
Лаборатория по невронауки
401, корпус 1, етаж 4
Работи по международни проекти, свързани с преработката на езикова информация (EYE-to-IT) и управлението на моторните движения; организират се семинари в областта на невронауките.
 

 
Лаборатория по изследване на ползваемостта на продукти и услуги
416, корпус 1, етаж 4
В лабораторията се извършва тестване на ползваемостта на:
• интернет страници
• софтуери
• системи за електронно обучение
• тестване на възприемането, въздействието и запомнянето на реклами
 

 
Мултимедийна езикова лаборатория
102, корпус 2, етаж 1

Лабораторията разполага с 16 места. В лабораторията се провеждат общообразователни и тренингови курсове по всички нива на чужд език, определя се  нивото по чужд език, създадени са условия за самостоятелно обучение по чужд език чрез използване на мултимедийни приложения.
 

 
Лаборатория “Телекомуникации”
616, корпус 2, етаж 6

В лабораторията се сглобяват макетни платки за нискочестотни усливатели, аудио уредби, нискочестотни части на радиоприемници, телевизионни и радиоприемници. Ремонтират се и се конструират електронни и електрически схеми и устройства. Платките се захранват с електричество и с помощта на осцилоскопи се измерва изменението на електрическите величини, синусуидалните и импулсни напрежения, ток, честота и фаза..
 

 
Cisco мрежовата академия
316, корпус 1, етаж 3
Академията разполага с 15 места, оборудвани със Cisco 1721 Modular Access Router, Cisco Catalyst 2950 12 Switch и Cisco Catalyst 2950 24 Switch. Университетът има статут на Локална Cisco академия към Регионалната академия на Българска стопанска камера. В лабораторията се обучават мрежови специалисти по утвърдена програма от американската компания Cisco Systems, която дава възможност за получаване на световно признатите Cisco сертификати след полагане на специализирани изпити – CCNA. Продължителността на обучението е четири семестъра.