отпечатай

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗАЛИ

 
Учебна зала по рисуване
407, корпус 1, етаж 4
Разполага с 20 работни места. Оборудвано е със стативи, стелажи за картини, постамент и параван за моделите и специални шкафове за гипсови отливки и скулптори.
 

 
Учебна зала по проектиране
409 Б, корпус 1, етаж 4
Разполага с 10 работни места. Залата е оборудвана със специализиран софтуер за извършване на компютърно моделиране на дизайнерски модели.
 

 
Учебна зала по архитектура
704, корпус 2, етаж 7

Разполага с 15 работни места. Залата е специализирана за провеждане на курсове по художествено проектиране и дизайн на жилищни пространства, сгради и комплекси.
 

 
Учебна зала по живопис
509, корпус 1, етаж 5
Разполага с 20 места, оборудвани със стативи, стелажи за картини, постамент и параван за моделите, както и със специални шкафове за гипсови отливки и скулптори.
 

 
Учебна зала по сценография
512, корпус 1, етаж 5
Разполага с 20 места. Оборудвана е със стативи, стелажи, пространство за сценографски модели за изработване на сценографски проекти, костюми, декори, скулптури.
 

 
Тренингова музикална зала
9, корпус 1, сутерен
Оборудвана е с пиано за тренингови занимания на студентите от музикалните програми, изучаващи класически инструменти.
 

 
Тренингова музикална зала
11, корпус 1, сутерен
Оборудвана е с пиано за тренингови занимания на студентите от музикалните програми, изучаващи класически инструменти.
 

 
Тренингова музикална зала
18, корпус 1, сутерен
Оборудвана с пиано за тренингови занимания на студентите от музикалните програми,  изучаващи класически инструменти.
 

 
Тренингова музикална зала
24Б, корпус 1, сутерен
Оборудвана с ударни инструменти - предназначена за тренингови занимания на студентите от музикалните програми, изучаващи ударни инструменти.
 

 
Учебен театър
508, корпус 1, етаж 5
Учебният театър е с голяма сцена, проектирана за професионални сценични изпълнения. Театърът разполага  с гримьорни, задкулисни пространства и  30 места за публиката. В него се провеждат театралните и музикалните курсове в университета, както и учебни спектакли.
 

 
Учебен театър (камерна зала)
501, корпус 1, етаж 5
Камерната театрална зала разполага с учебна сцена, както и с пространство за аудиторни занимания с 16 места. Оборудвана е още с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, DVD, аудиотехника.
 

 
Зала за реквизит
23, корпус 1, сутерен
В залата се съхранява реквизита на университетския театър “Театър на голия охлюв”, както и на учебния театър.
 

 
Балетна зала
514, корпус 1, етаж 5
Залата е оборудвана по стандартите за обучение по класически и модерен балет – специализиран подиум, огледала, станки и т.н. Залата е специализирана за провеждане на курсове по модерни танцови техники, джазтанц, класически танц за актьори и модерни танцьори, музикален и танцов театър.