отпечатай

Ръководител на департамент

 Гл. ас д-р Иван Начев  
 
 За контакти:
 НБУ
 Корпус 2, офис 602
 тел. 8110602,
 е-mail: inachev@nbu.bg
Докторантура:
Доктор по политология  – 2004, СУ «Св. Климент Охридси» 
 
Специализации:

Център по европейско управление, Университета в Нотингам, Великобритания „Специализация по европейско управление”, 2002

Център по европейски изследвания, България „ Основи на европейската интеграция», 1996