отпечатай

Публикации


Страница: 1 | 2

Хинкова, С. (съст.)
Дипломация и политика в международните системи „Метерних“ и „Реалполитик“.

София: НБУ, 2012
Николов – Зиков, П.
Династията на срацимировци.

София: НБУ, 2012


Иванова, Е. (съст.)
Изобретяване на памет и забрава.

София: НБУ, 2012


Тодоров, А. (съст.)
Елементи на политиката. Трактат върху политическото.

София: НБУ, 2012

Dainov, E. and  Konstantinov, P.
POLITICS:  A READER

Sofia: NBU, 2012.

Майер, М. (съст.)
ПЕТРОЛЪТ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

София: НБУ, 2011


Кръстева, А., Тодоров, А. (съст.)
ИЗБОРИ 2009: ЕВРОПЕЙСКИ, ПАРЛАМЕНТАРНИ, КМЕТСКИ

София: НБУ, 2011