отпечатай

Езикови зали


 
114  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
115  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
116  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
117  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1

Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
118  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
119  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
120  Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

 
121 Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 1
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

   
216 Специализирана учебна езикова зала
корпус 1, етаж 2
Разполага с 14 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска, както и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

   
01 Специализирана учебна езикова зала
корпус 2, партер
Разполага с 12 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, мултимедиен проектор, бяла дъска, екран, както  и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 


   
02 Специализирана учебна езикова зала
корпус 2, партер
Разполага с 26 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, мултимедиен проектор, бяла дъска, екран, както и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 


   
04 Специализирана учебна езикова зала
корпус 2, партер
Разполага с 12 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, мултимедиен проектор, бяла дъска, екран, както и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

   
116 Специализирана учебна езикова зала
корпус 2, етаж 1
Разполага с 30 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, мултимедиен проектор, бяла дъска, екран, както и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

   
217 Специализирана учебна езикова зала
корпус 2, етаж 2
Разполага с 16 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

   
401 Специализирана учебна езикова зала
корпус 2, етаж 4
Разполага с  20 места. Оборудвана е с компютърна конфигурация, LCD телевизор, DVD-VHS плеър, бяла дъска и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.
 

   
402-410 Специализирани учебни езикови зали
корпус 2, етаж 4
Поредица от  9 езикови зали, всяка от които разполага с  20 места.  Оборудвани са с компютърна конфигурация, 
мултимедиен проектор, електронен маркер,  бяла дъска и специализиран софтуер за чуждоезиково обучение.

 


 
Езикови зали в Центъра за чужди езици
Комплекс от езикови зали, оборудвани за обучение на групи и индивидуално обучение по чужди езици и български език за чужденци. Разполагат с компютърна езикова зала и  специализирана аудиотехника.