отпечатай

Компютърни центрове и зали

 
Компютърен център 1
Библиотеката на НБУ
Студентският компютърен център в Библиотеката на НБУ разполага с 40 места. Оборудван е с модерни персонални компютри, скенер и принтер. Има постоянен и бърз достъп до интернет. В библиотеката са оборудвани и компютърни места за достъп до електронните ресурси и каталозите на библиотеката. Специални сектори с компютърни места са оборудвани до читалня “Чужди езици” и в читалня “Периодични издания”.
 

 
Компютърен център 2
корпус 2, етаж 1, стая 103
Студентски компютърен център – корпус 2, стая 103. Разполага с 35 места, оборудван е с модерни персонални компютри, скенер и принтер. Разполага с постоянен бърз достъп до интернет.
 

 
Преподавателска компютърна зала
корпус 2, етаж 1, стая 102А
Преподавателската компютърна зала  е оборудвана за нуждите на интернет базираното обучение.  Предоставя възможност на преподавателите да попълват материали за курсовете си, да нанасят оценките от текущия контрол, да правят справки в интегрираната информационна система, да подготвят материалите си за мултимедийните презентации в часовете си. Залата разполага с 12 места.
 

 
307 компютърна зала 
корпус 1, етаж 3

Залата  разполага с 15 места, оборудвани с с персонални компютри Pentium IV; MHZ: 2000; RAM: 256; HDD: 40 GB; ROM: CD-R; Монитор: IBM 17.
 

 
308 компютърна зала 
корпус 1, етаж 3
Залата  разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Pentium IV; MHZ: 2400; RAM: 256; HDD: 40 GB; ROM: CD-R; Монитор: IBM 17.
 

 
310А компютърна зала 
корпус 1, етаж 3

Залата  разполага с 8 места, оборудвани с персонални компютри. Залата разполага и с шрайброектор.
 

 
311 компютърна зала 
корпус 1, етаж 3
Залата  разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Celeron; MHZ: 1800; RAM: 256; HDD: 40; ROM: CD-R; Монитор: Samsung 17.
 

 
313 компютърна зала 
корпус 1, етаж 3
Залата  разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Celeron; MHZ: 1800; RAM: 256; HDD: 40; ROM: CD-R; Монитор: Samsung 17.
 

 
314 компютърна зала 
корпус 1, етаж 3
Залата  разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Pentium IV; MHZ: 2666; RAM: 256; HDD: 40; ROM: CD-R; Монитор: IBM 17. Залата разполага с мултимедиен проектор.
 

 
315 компютърна зала
корпус 1, етаж 3
Залата  разполага с 15 места, оборудвани с персонални компютри Pentium IV; MHZ: 2800; RAM: 512; HDD: 40 GB; ROM: CD-R; Монитор: IBM 17.