отпечатай

АУДИТОРИИ

  Аудитория “Проф. Цеко Торбов”
130, корпус 1, етаж 1
Аудиторията носи името на проф. Цеко Торбов, чиито архивни материали, включително и пълните преводи на Кант на български език, са дарени на НБУ. Аудиторията разполага с 24 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, PC конфигурация, екран, DVD-VHS плеър. Модерното обзавеждане и местоположението на аудиторията я правят и подходящо място за провеждане на външни събития.
 

  Аудитория “Проф. Иван Саръилиев”
131, корпус 1, етаж 1
Аудиторията носи името на българския философ и интелектуалец проф. Иван Саръилиев, чиито архивни материали са дарени на НБУ. Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана е с  DVD-VHS плеър, мултимедиен проектор, PC конфигурация,  екран. Разположението и в близост до 129 и 130 аудитория и модерното обзавеждане правят аудиторията подходящо място за провеждане на семинари, конкурси и официални срещи.
 

  Аудитория "Проф. Константин Кацаров"
210, корпус 1, етаж 2
Аудиторията носи името на големия български юрист проф. Константин Кацаров, чиито архиви се съхраняват в НБУ. Аудиторията разполага с 89 места и е оборудвана като Учебна съдебна зала – с място за съдебните заседатели, съдийски състав, прокурори и подсъдими. За учебните съдебни процеси, които се провеждат в залата, са изработени специални съдийски тоги. По модел на реалните съдебни зали в централната й част е разположен гербът на Р България. Залата е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, екран, шрайбпроектор, диапроектор, аудиовизуална техника, озвучителна система. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.
 

  Аудитория "Проф. Петър Мутафчиев"
310, корпус 1, етаж 3
Аудиторията носи името на големия български историк проф. Петър Мутафчиев, чиито архиви са дарени на НБУ. Аудиторията разполага с 58 места и изложбена площ, на която са показани част от значимите изследвания на проф. Мутафчиев, включително и автентичен ръкопис на “История на българския народ”.
Аудиторията е оборудвана с мултимедиен проектор, PC конфигурация, екран, плазмен телевизор, видео, DVD, шрайбпроектор, диапроектор, озвучителна система. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.
 

  Аудитория "Проф. Васил Стоилов"
409, корпус 1, етаж 4
Аудиторията носи името на големия български художник проф. Васил Стоилов, чиито рисунки и архивни материали се съхраняват в НБУ. Аудиторията разполага със 72 места. В аудиторията са показани рисунки на художника, негови лични вещи – част от творческия му живот, ръкописи и писма, както и автопортрет.
Залата е оборудвана с шрайбпроектор, диапроектор, видео, телевизор, мултимедиен проектор, PC конфигурация, озвучителна система и екран. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития, конференции и семинари.
   Аудитория "Проф. Георги Михаилов"
413, корпус 1, етаж 4
Аудиторията носи името на проф. Георги Михаилов - учен с личен принос за развитието на езикознанието, епиграфиката и ономастиката. Архивите му са дарени на НБУ през 1999 г. от съпругата му г-жа Слава Михаилова.
Аудиторията разполага с 60 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, PC конфигурация, екран, телевизор, шрайбпроектор,  видео, диапроектор, DVD, озвучителна система. Залата е подходяща и за провеждането на официални събития.     
 


 
127 Аудитория
корпус 1, етаж 1
Аудиторията разполага с 34 места. Оборудвана е с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, DVD и мултимедиен проектор,  PC конфигурация, екран, озвучителна система.
 

  129 Аудитория 
корпус 1, етаж 1
Аудиторията разполага с 24 места. Оборудвана е с телевизор, видео, DVD,  шрайбпроектор, диапроектор и аудиотехника, телевизор, мултимедиен проектор.
 

  205 Аудитория
корпус 1, етаж 2
Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, PC конфигурация,  телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор и аудиотехника.
   207 Аудитория
корпус 1, етаж 2
Аудиторията разполага с 52 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, PC конфигурация,  LCD телевизор, видео, DVD, екран.
 


  214 Аудитория
корпус 1, етаж 2
Аудиторията разполага с 60 места. Оборудвана е с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, мултимедиен проектор, РС конфигурация, принтер.
 

  217 Аудитория 
корпус 1, етаж 2

Аудиторията разполага с 60 места. Оборудвана е с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, мултимедиен проектор, екран,  РС конфигурация, принтер.


 

  305 Аудитория 
корпус 1, етаж 3
Аудиторията разполага с 60 места. Оборудвана е с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, мултимедиен проектор, PC конфигурация, озвучителна система.

.
 

  405 Аудитория
корпус 1, етаж 4

Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана е с видео, DVD, шрайбпроектор, диапроектор, мултимедиен проектор, PC конфигурация, озвучителна система.

   407 Аудитория
корпус 1, етаж 2
Аудиторията разполага с 50 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, PC конфигурация,  екран.
 

  411 Аудитория 
корпус 1, етаж 4
Аудиторията разполага с 56 места. Оборудвана е с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, DVD, мултимедиен проектор, PC конфигурация, екран.
 

  506 Аудитория 
корпус 1, етаж 5

Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана е с телевизор, видео, мултимедиен проектор, РС конфигуразия, пиано, DVD, шрайбпроектор и озвучителна система.
 

  511 Аудитория 
корпус 1, етаж 5
Аудиторията разполага с 62 места. Оборудвана е с телевизор, видео, мултимедиен проектор, РС конфигурация, аудиотехника и пиано. 
 

    Аудитория "Уилям Гладстон" 
110, корпус 2, етаж 1

Аудиторията разполага с 80 места. Оборудвана е с телевизор, видео, шрайбпроектор, диапроектор, мултимедиен проектор, РС конфигурация, принтер, озвучителна система Аудиторията е подходяща за организиране на официални събития.
 

    111 Аудитория 
корпус 2, етаж 1

Аудиторията разполага с 58 места. Оборудвана е с шрайбпроектор, диапроектор и касетофон, мултимедиен проектор, РС конфигурация, принтер, озвучителна система. Аудиторията е подходяща за организиране на официални събития.
 

  301 Аудитория 
корпус 2, етаж 3

Аудиторията разполага с 46 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран, щрайбпроектор и DVD. 
 

  302 Аудитория 
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с  30 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.
 

   303 Аудитория
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с 30 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.
 

    304 Аудитория
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с 66 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.
 


    305 Аудитория
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с 48 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.
 

    307 Аудитория
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с 30 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.
 

    308 Аудитория
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с  44 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, шрайбпроектор, бяла дъска, екран.
 

    310 Аудитория
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с 16 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, шрайбпроектор, касетофон, бяла дъска, екран.
 

    510 Аудитория
корпус 2, етаж 5
Аудиторията разполага с 16 места. Оборудвана с телевизор, шрайбпроектор, диапроектор, видео и DVD.
 

    607 Аудитория 
корпус 2, етаж 3
Аудиторията разполага с 46 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.
 

  701, 702, 703 и 706 Аудитории
корпус 2, етаж 7
Поредица от  4 стандартни лекционни аудитории, всяка от които разполага с по 48 места. Всяка от аудиториите е оборудвана с  мултимедиен проектор, РС конфигурация, DVD, бяла дъска, екран. Аудиториите предоставят възможност за провеждане на специализирани учебни часове.
   711 Аудитория
корпус 2, етаж 7
Аудиторията разполага с 16 места. Оборудвана е с мултимедиен проектор, компютърна конфигурация, бяла дъска, екран.