отпечатай

Изследвания

Есенна научна конференция
"Етика и пари в журналистиката и ПР-а"
НБУ, заседателна зала на Библиотеката, 20 и 21 ноември 2014 г.

Програма

Проф. д-р Михаил Мелтев

Проф. Толя Стоицова, д.н.

Доц. д-р Десислава Бошнакова

Доц. д-р Петя Александрова

Гл. ас. д-р Тодор Панайотов

Докторант Андрей Велчев

Докторант Милена Янкова

------------------------------------------------------------
Пролетна научна конференция

"Познаваме ли съвременните потребители на журналистиката и ПР-а?"
НБУ, заседателната зала на Библиотеката, 22 и 23 май 2014 г.

Програма

Проф. д-р Михаил Мелтев

Проф. Толя Стоицова, д.н.

Доц. д-р Десислава Бошнакова

Доц. д-р Петя Александрова

Доц. д-р Райна Николова

Доц. д-р Милена Шушулова

Гл. ас. д-р Тодор Панайотов

Гл. ас. д-р Евелина Христова

Гл. ас. д-р Стойко Петков

-----------------------------------------------------------------

Есенна научна конференция
--------------------------------------------------------------------------------

Пролетна научна конференция
"3.0 срещу 2.0 (Професионализъм срещу непрофесионализъм)"
НБУ, заседателната зала на Библиотеката, 30 и 31 май 2013 г.
 

Програма 

Проф. д-р Михаил Мелтев 

Проф. Толя Стоицова, д.н.

Проф. д-р Руси Маринов    

Доц. д-р Петя Александрова  

Доц. д-р Невелина Попова 

Доц. д-р Десислава Бошнакова - презентацията й е в департамента

Гл. ас. д-р Евелина Христова - презентацията й е в департамента

Гл. ас. д-р Стойко Петков  

Ас. д-р Тодор Панайотов 

Докторант Боряна Гошева - презентацията й е в департамента

Докторант Гергана Джелепска

Научни съобщения на студенти

------------------------------------------------------------------------------------------------

Eсенна научна конференция
"Култура чрез Интернет и Интернет като култ"
НБУ, заседателна зала на библиотаката, 29 и 30 ноември 2012 г.

Програма

Презентация на проф. Толя Стоицова, д.н.


Презентациите са в департамент "Масови комуникации"

Доклади

Проф. д-р Руси Маринов

Доц. д-р Петя Александрова

Доц. д-р Десислава Бошнакова

Гл. ас. д-р Стойко Петков 

Гл. ас. д-р Евелина Христова 

Ас. д-р Тодор Панайотов

--------------------------------------------------------------------------------
ХІV Лятна школа по връзки с обществеността 2012
В мрежата (Мрежата)на ПР12 и 13 юли 2012 г.

Начало: 10.00 часа
Регистрация на участниците на 12.07.2012 г. от 09.30 часа.

310 аудитория “Проф. Петър Мутафчиев“, корпус 1, НБУ

Теми:

• ПР като призвание и начин на живот
• Нестандартни практики в ПР
• Политиката или ПР
• Криворазбраният ПР
• Дигитализация на комуникациите
• Златният век на ПР или краят на една епоха
• Журналистиката в мрежата на ПР

Научни ръководители:
Доц. д-р Десислава Бошнакова и докторант Десислава Данкова


Пролетна конференция
 
Памет чрез медиите
(Как медиите запазват и разчитат документите)
 
 
 Примерни подтеми за обсъждане:
 
-         Съхранена ли е българската историческа памет в медиите – книги, преса, радио, телевизия, Интернет
-         Плюсовете и минусите на виртуалното пространство като място за съхранение на информация
-         Вестникарските архиви като онлайн услуга
-         На какъв носител филмите могат да останат за бъдещите поколения
-         „Уикипедия” – каква гаранция има за достоверността на данните в Интернет енциклопедията
-         Персонализираната журналистика може ли да бъде документ за своята епоха
-         Документалният филм като ПР инструмент в подкрепа на дадена кауза
-         Социалните мрежи – съвременни носители на документи за вечни времена или място за моментно споделяне
-         Появил ли се е „вечният” носител за съхраняване на документи с универсално разчитане за всички времена
 
Конференцията ще се открие с немия документален филм „Балканската война”, заснет от Александър Жеков през 1912 г.
Прожекцията се посвещава на 100-годишнината от Балканската война.

 
Заявки за участие със заглавие и кратко резюме се приемат до 18 май 2012 г.
на адрес: masscom@nbu.bg
 
Програма


Координатор: Юлиана Кънчева - докторант

с научен ръководител проф. Владимир Михайлов, д.н.

31.05.2012 г. и 01.06.2012 г., от 10.00 часа
Библиотеката - Заседателна зала

Есенна конференция “Има ли криза на доверие в медиите и ПР?”

Програма

Научен ръководител:
проф. Владимир Михайлов, д.н.

Координатор:
Христо Бонев, докторант

25 - 26 ноември 2010 г., 10.00 часа,
заседателната зала на Библиотеката на НБУ


Презентация на доц. д-р Десислава Бошнакова

Доклад на гл. ас. д-р Стойко Петков (PDF) Лятна школа по връзки с обществеността “Комуникационни практики и вътрешни публики”

Научен ръководител:
ст. ас. д-р Росен Стоянов

Координатори:

Евелина Христова, докторант
Христо Бонев, докторант

12 - 14 юли 2010 г., от 10.00 часа

310 аудитория "Проф. Петър Мутафчиев", 1 корпус


Пролетна научна конференция “Журналистика и ПР от мобилния телефон”, 18-19.05.2010 г. , НБУ

Програма на конференцията

Доклади и презентации на студенти и преподаватели
Есенна научна конференция “Журналистика без журналисти, PR без PR-и”, 17-18.11.2009 г. , НБУ

Програма на конференцията 

Доклади на студенти и преподаватели
ХІ лятна школа по връзки с обществеността на тема „Шареният ПР”
13-15.07.2009 г.

Програма на школата

Доклади на участниците

Доклад на ст. ас. д-р Росен Стоянов

Презентациите на участниците 
са на разположение в офиса на департамент "Масови комуникации"


На 18 юни 2009 г. в 210 аудитория "Проф. Константин Кацаров"  се проведе конференция "Агресия и медии". 
Гости на проявата бяха Миролюба Бенатова - репортер от bTV, и Надежда Радева - програмен директор на радио FM +.

Доклади от конференцията

Презентации от конференцията


На 28 и 29 май 2009 г. в заседателната зала на библиотеката на НБУ се проведе пролетна конференция "Новият медиен и ПР потребител". Координатори на конференцията бяха  Евелина Христова и Ралица Филипова - докторанти в департамент "Масови комуникации", а научен ръководител - проф. Владимир Михайлов, д.н.

Програма на конференцията

Доклади от конференцията

Презентации
ст. ас. д-р Десислава Бошнакова
Валентина Лесова
  

Архив

Материали към събития:

  1. доц. д-р Иван Евтимов, Милена Франова - социологическо изследване на тема "Аспекти на вътрешната и външната комуникация на НБУ" 
  2. доц. д-р Руси Маринов  - Интерактивни социални мрежи 
  3. н.с. инж. Митко Мирчев и Атанаска Пенева, консултанти системи за управление; Емил Иванчев, мениджър информационни технологии - Управление и информационна сигурност
  4. Президентски избори 2006 (студентски проект)
  5. Дан Фелнер, САЩ, Стипендиант-преподавател на програма „Фулбрайт” - Кризисни комуникации – съхраняват ли те или разрушават организацията?
  6. Асен Спиридонов, журналист от Евроспорт - Специфика на журналистиката в спортния телевизионен канал 
  7. ст. ас. д-р Десислава Бошнакова - Лицето на България - Европейски избори (студентски проект) 
  8. ас. д-р Росен Стоянов - Образите на Европа в първите европейски избори в България 2007
Научни конференции:

1. Научна конференция "Класически медии и съвременни комуникации" 15 май 2007 - програма  

Научни доклади, научни съобщения и презентации от конференцията:График на научен семинар на департамента за пролетен семестър на академичната 2006/2007 г. Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”
19 ноември 2007

Организатор: Департамент „Масови комуникации”
Ръководител на конференцията: проф. Толя Стоицова, д.н.
Координатор: Андрей Велчев, студент 4 курс, журналистика
 


Научна конференция "Ние" журналистика и "Ние" ПР
13 и 14 декември 2007 г.

Организатор: департамент „Масови комуникации”
Ръководител на конференцията: доц. д-р Александър Ангелов
Зам. ръководител по журналистика: Ралица Филипова, докторант
Зам. ръководител по ПР: Евелина Христова, докторант
Координатор: Мариета Маркова

Резюмета и доклади в пълен текст от научната конференцияПроект към БФ на тема: 
„Анализ на съдържанието на националните всекидневници в 
първата година от членството на България в Европейския съюз”
27 март 2008

Материали от проведената кръгла маса
проф. Толя Стоицова, д.н.

ст. ас. д-р Десислава Бошнакова

Конференция "РЕГУЛАЦИЯ/САМОРЕГУЛАЦИЯ В МЕДИИТЕ И ПР"
05-06.06.2008 г.
Библиотека - Заседателна зала

Покана за участие

Програма на Конференцията

Регулации в комуникациите – закони, кодекси или морал?

Европейски мрежи за граждански контрол на корпоративни и институционални връзки


Интерактивна реклама, полиекран, виртуална реклама

Презентация на лекцията на г-н Роже Флюгелс, холандски експерт, обучител и преподавател на свободна практика, с 21-годишен опит в организирането и провеждането на собствени курсове и преподаване в обучения на други организации на тема разследваща журналистика и свобода на информацията.
Тема на лекцията: „Местните медии и свободата на информация в България”.


На 27 и 28 ноември 2008 г.  в заседателната зала на библиотеката на НБУ се проведе есенната медийна конференция "Медийна и ПР грамотност".
Координатор: Ралица Филипова - докторант, с научен ръководител  проф. Владимир Михайлов, д.н.

Есенна конференция
"Какво съдържание генерираме в уеб пространството"

Програма

Координатор: Юлиана Кънчева - докторант

с научен ръководител проф. Владимир Михайлов, д.н.

24-25.11.2011 г., от 10.00 часа
Библиотеката - Заседателна зала

Презентации:
Доц. д-р Десислава Бошнакова

Доклади:
Доц. д-р Руси Маринов

Д-р Петя Александрова

Тодор Панайотов

Юлиана Кънчева, докторант

Десислава Данкова, докторантПролетна конференция "Медиите и ПР търсят себе си"
Конференцията ще отбележи 100 годишнината от рождението на Маршъл Маклуън

Програма

Координатор: Юлиана Кънчева – докторант

с научен ръководител проф. Владимир Михайлов, д.н.

 
19 - 20.05.2011 г., от 10.00 часа
Библиотеката - Заседателна зала


Доклад на доц. д-р Михаил Мелтев

Презентация на доц. д-р Десислава Бошнакова

Доклад на гл. ас. д-р Стойко Петков (PDF)