отпечатай

Аула


Университетската аула разполага с 240 места. Оборудването й включва  аудиовизуална техника - шрайбпроектор, диапроектор, мултимедиен проектор, DVD, видео, дек, мишпулт, безжични и статични микрофони и преносима преводаческа система за симултанен превод. Архитектурно аулата е построена с амфитеатрално подредени места за публиката в два сектора и с подиум в официалната част, на които са монтирани  електронен орган  и роял. В официалната централна част на университетската аула е разположен знакът на Нов български университет и девизът – Ne varietatem timeamus. Аулата е място за провеждане на академичните церемонии – Откриването на академичната година, Връчването на дипломите, Връчването на почетните титли. Всеки четвъртък Аулата се превръща в Киноклуб, тъй като разполага с обширно пространство и модерен кинопрожектор. Аулата притежава и всички възможности както за провеждане на учебни занятия, така и за организирането на големи външни събития – семинари, конференции, срещи.