отпечатай

Новини и събития"Днес, в рамките на откритата  национална изложба Bulmedica и  Buldental бе учредена NGO "Вивапулс", с предмет на дейност телемедицински активности, както са посочени в извлечението на приетия Устав.
Поканени членове бяха проф. д-р Ж.Винарова, д.м.н.н и гл. ас. д-р П.Михова.

Проф .Винарова направи изказване за историята на единственото у нас академично образование  в областта и търсени реализации на неговите Alumni.

Тя бе предложена от г-жа Зафирова, президент на фирмата "Интер Бизнес" 91 и инициатор на регистрацията, и избрана за член на Управителния съвет на
неправителствената организация. "Професионално направление
3.4. Социални дейности в НБУ с образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" получи оценка 8,17 от НАОА, със срок на валидност пет години.

Покана за участие на проф. д-р Живка Винарова, дмн и гл. ас. д-р Полина Михова в 33-та Балканска медицинска седмица, 08 - 11 октомври 2014 г. гр. Букурещ
НБУ вече е официален активен член на Български Институт по Стандартизация!
Имате безплатен достъп на територията на Библиотеката на НБУ до предварително избрани от Вас стандарти, както и възможност да инициирате списъци с необходими стандарти!
Представител на НБУ за Български Институт по Стандартизация е гл. ас. д-р Полина Михова. Координати за връзка: тел: 0281-10-280, GSM: +359889706227,
email: pmihova@nbu.bg


На 23 май 2014 г. от 11,30 часа в галерия УниАрт, НБУ,  екип на Нова телевизия с  редактор г-жа Мария Милкова ще направи филм - интервю с проф. д-р Живка Винарова, д.м.н, по повод нейно дарение на авторска колекция "Новите медии в България като история на прехода", предстоящия празник 24 май и дарителството в нашето съвремие.