отпечатай

Публикации


                                                                                                                         Монографии, нови книги на преподаватели към департаментаГодишници

Публикации в чуждестранни издания

Публикации в български издания

Публикации на преподаватели

Публикации на проф. д-р Живка Винарова, д.м.н.
Публикации на ас. д-р Полина Михова