отпечатай

Проекти

  

Историята и нейните интерпретации
   - национална конференция, Созопол, 2014 г.

  „Нови насоки в османистиката”
- Представяне на резултатите от проект към Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ  -  “21-ва международна конференция на CIEPO (Comité des Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes) в Будапеща, 07.10.2014–11.10.2014”Проект към Централния фонд за стратегическо развитие за пътуващ семинар на тема: НЕАПОЛ: ОТ АНТИЧНИЯ ПОЛИС, ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО, ДО МОДЕРНИЯ МЕГАПОЛИС (март/август 2014 г.)


Проект към Централния фонд за стратегическо развитие  за пътуващ семинар на тема: СЯР, ДРАМА, КАВАЛА – В МИНАЛОТО И ДНЕС ( 7-8 декември 2013 г. , лектори: доц. д-р Л. Стоянов, доц. д-р Св. Янева, доц. д-р З. Ждраков, гл. ас. д-р Ж. Лефтеров, ас. д-р Д. Гюдуров)


Проект към Централния фонд за стратегическо развитие - Изложба на тема: „БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ – ХОРА И СЪДБИ“Проект към Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ -  "Религии и религиозни политики - минало и настояще"

след 9.ІХ.1944 г. (НБУ, 22-31 март, 1 корпус, 3 етаж, коридорното пространство)
Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелнтото на НБУ

Проект
„Откриване на аудитория на името на Уилям Гладстон и създаване на постоянна експозиция”, януари 2010 г. Проектът е финансиран  от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


Архив


Международен договор по програма Еразъм с Университет “Щефан Чел Маре”, Румъния, гр. Сучава за 2011-2013 г.Международен проект: „Османските жени в публичното пространство” - (“Ottoman women in the public space”) с участие на гл.ас. д-р Светла ЯневаПРОЕКТ - CLIOH-WORLD
Международен проект CLIOH-WORLD The European History Network www.cliohworld.net 
КЛИО-СВЯТ Европейската мрежа за история
Документална изложба за антикомунистическата съпротива в България