отпечатай

Новини и събития

 

ТРЕТО МЯСТО НА XXVII  РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА НБУ!

На 9 май се проведе XXVII републиканска студентска олимпиада по
програмиране (http://bcpc.eu/XXVII/).
Домакин беше Югозападния университет "Неофит Рилски".
Участваха 11 български университети с 30 отбора.
Олимпиадата е част от ACM International Collegiate Programming Contest (http://icpc.baylor.edu/) и се провежда по правилата на това състезание.

Всеки отбор е съставен от трима състезатели, които решават сложни алгоритмични задачи, програмират решенията и ги изпращат на тестовата система. Състезанието трае 5 часа, тестовата система поддържа таблица с временните резултати, която е видима за състезатели и ръководителите (треньори) на отборите. Временното класиране е отборно, а официалното крайно класиране е по университети, като се
отчита резултата на отбора, който е най-напред в отборното класиране.


НБУ участва с 4 отбора и се класира на трето място с отбор НБУ2 в състав:
Соня Милева - капитан, Валери Цолов и Станислав Иванов, студенти от втори курс на програма "Мрежови технологии". Отборът взе купа и на състезателите бях връчени медали. Отборът НБУ1, в който участват студентите от магистърска програма "Софтуерни технологии в Интернет" и вече преподаватели в НБУ Димитър Драгостинов и Кирил Вучков се класира непосредствено след НБУ2, което означава, че само НБУ1 бе класирало НБУ отново на трето място. Другите два отбора - НБУ3 и НБУ4 успяха да победят половината от участващите отбори и най-добрите отбори на 5 университета.
На първо място се класира Софийски университет "Св. Климент Охридски"
с отбор от състезатели, многократни победители в много наши и
международни ученически състезания, а на второ място е отбор на
Американски университет в България с отбор, съставен от двама
медалисти от Международната ученическа олимпиада (IOI) от Грузия и
един от Русия.

-------------------------------------------------------------------


ВТОРО МЯСТО НА XXVI  РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА НБУ!
От 16-ти до 18-ти май 2014 година в Технически университет, Варна се проведе XXVI Републиканска студентска олимпиада по програмиране.
В Олимпиадата участваха 32 отбора от 13 университета.

Нов български университет участва с два отбора:
NBU1 - победителите!

     Димитър Драгостинов
     Васил Раев
     Мартин Стефанов

NBU2 - първокурсниците!
     Станислав Иванов
     Валери Цолов
     Соня Милева


-------------------------------------------------------------------


ВТОРО МЯСТО НА XXV ЮБИЛЕЙНА РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА НБУ!

На 17 И 18 май 2013 година София се проведе XXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране, в която участваха 26 отбора от 14 университета.Нов български университет се класира на второ място

Отбор 1 НБУ
Димитър Валентинов Драгостинов
Кирил Руменов Вучков
Васил Димитров Раев
Ръководител на отбора: доц. д-р Николай Киров

Отбор 2 НБУ

Андрей Чавдаров Ненчев
Деян Николов Данаилов
Стефан Рачев Бонев
Ръководител на отбора: Велислав Николов

Домакини
Нов български университет, Департамент "Информатика"
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика
Технически университет - София, Факултет по компютърни системи и управление

Организатори
Николай Киров – НБУ
Красимир Манев – НБУ
Антония Ташева - ТУ

Официално класиране по университети
     

1    Софийски Университет „Св. Климент Охридски“       
2    Нов Български Университет       
3    Технически Университет - София       
4    Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”       
5    Русенски университет „Ангел Кънчев”       
6    Икономически Университет Варна       
7    Варненски Свободен Университет        
8    Бургаски свободен университет       
9    Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий"       
10  Югозападен Университет "Неофит Рилски"       
11  Технически Университет - Варна       
12  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"       
13  Технически Университет - Габрово       
14   Университет по библиотекознание и информационни технологии       

 -------------------------------------------------------------------

ВТОРО МЯСТО НА XXIV РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА 
ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА НБУ!

На 11 май в Бургаският свободен университет се проведе XXIV Републиканска студентска олимпиада по програмиране, в която участваха 23 отбора от 12 университета. 


 

 
Нов български университет се класира на второ място
Отбор 1 НБУ
Камен Великов, Кирил Вучков, Димитър Драгостинов
Ръководител на отбора: доц. д-р Николай Киров

Отбор 2 НБУ
Андрей Ненчев, Мартин Маринов, Деян Данаилов
Ръководител на отбора: Велислав Николов


Официално класиране по университети

1 Софйиски университет „Св. Климент Охридски“ 
2 Нов български университет
3 Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
4 Икономически Университет Варна
5 Американски Университет в България
6 Русенски университет "Ангел Кънчев"
7 Технически Университет Варна
8 Шуменски Университет "Еп. Константин Преславски"
9 Технически Университет София
10 Варненски Свободен Университет
11 Бургаски Свободен Университет
12 Технически университет Габрово


 -------------------------------------------------------------------

Второ място, купа и сребърни медали на XXIІI Студентска олимпиада по програмиране за НБУ!

На 14 май в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" се проведе XXIII републиканска студентска олимпиада по програмиране, в която участваха 26 отбора от 11 университета.

Нов български университет се класира на второ място.

Първенец е отбор от СУ „Кл. Охридски”, на второ място е отбор от Нов български университет, на трето място – отбор от Американски университет в България, четвърти е отбор от Техническия университет в София, пети е отборът на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Отбор НБУ 1

1 Велислав Николoв
2 Камен Великов
3 Кирил Вучков
Ръководител на отбора: доц. д-р Николай Киров
Решени 5 задачи, 729 минути, 4-то място в отборното класиране, най-добре представил се отбор от НБУ - купа, сребърни медали и второ място за НБУ!

Отбор НБУ 2

1 Нинко Ковачевич
2 Александър Ненков
3 Димитър Драгостинов
Ръководител на отбора: ас. д-р Ласко Ласков
Решени 5 задачи, 842 минути, 5-то място в отборното класиране!

Отбор НБУ 3

1 Мартин Маринов
2 Андрей Ненчев
3 Стефан Бонев

Ръководител на отбора: ас. д-р Ласко Ласков
Решена 1 задача, 138 минути, 22-ро място в отборното класиране.

Ръководството на НБУ награждава
за убедителното класиране на НБУ на второ място,
както следва:

С едногодишна стипендия за обучение в НБУ:

1. Александър Георгиев Ненков;
2. Нинко Миодраг Ковачевич;
3. Димитър Валентинов Драгостинов;
4. Камен Николов Великов;
5. Кирил Руменов Вучков.

Със стипендия за редовен докторант на НБУ:

1. Велислав Симеонов Николов

 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

 

Студентите информатици със свой семинар

Стартира студентски учебен и научен семинар, който се организира по предложение на самите студенти, активно подкрепени от департамент “Информатика” и Студентския съвет. 
Интересни за студентите теми се проучват и докладват от тях.
Инициатор на семинара е Борис Христов - студент от програма “Информатика”. 
Семинарните сбирки ще се провеждат няколко пъти през семестъра.
На 10 март 2010 година беше представена първата тема "Project Management - Best practices", с лектор Кирил Гавраилов, студент от програма "Информатика".
Във Фейсбук е създадена група на НБУ - Информатика, като и там се водят интересни дискусии за абсолютно всичко, което се случва в програмите към департамента. 
    


-------------------------------------------------------------------

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"ИНФОРМАТИКА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА" 2011,

ПОСВЕТЕНА НА 20 ГОДИШНИНАТА НА НБУ

Спечелен проект пред Централния фонд за стратегическо развитие
за финансиране на проекта

 -------------------------------------------------------------------