отпечатай

Проекти

Съвместен проект на департамент "Археология" с университета Корнел, САЩ "Producing and Consuming the Transition: Incorporating Animal Resources at the Turn from Bronze to Iron Age in Southwestern Bulgaria", финансиран от Американски научен център в София.
 


Проект "Археологически летен стаж и школа на ранноелинистически обект в м. Харманлъка при с. Оризаре, Община Несебър", финансиран от фонд "Учебни програми" към ФБО, БФ и МФ.

  


Музеен детски кът „Открий какво умееш“, проект „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора”, финансиран от фондация “Америка за България”.

  

Пътуващ семинар “ХЕЛИС МЕЖДУ ИСТЪР И ПОНТ” - Финансиран от фондове „Учебни програми“ към Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет.Емпориум Дискодуратере - научноизследователски обект на департамент "Археология", научен ръководител: гл.ас. д-р Илиян БояновИзложба "Археология зад кадър", изготвена и финансирана по проекти „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора”, финансиран от фондация “Америка за България” и “ARCITEC” (Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство)”, финансиран от фонд "Научни изследвания", МОМН.

"Археология зад кадър"
Проект “ARCITEC” (Археологически център за интердисциплинарни технологии за документиране и интерпретиране на паметници на културно-историческото наследство)”. Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания", МОМН.Проект „Оптимизиране работата на българските музеи с деца и млади хора”, финансиран от фондация „Америка за България“ с подкрепата на Обединена българска банка. 

Откриване на музеен детски кът в Регионален исторически музей, гр. Кюстендил

Откриване на музеен детски кът в Регионален исторически музей, гр. Кюстендил


Откриване на музеен детски кът в Регионален исторически музей, гр. КюстендилПроект "Участие в международен конгрес по археология и етнология в памет на проф. В. Станков “Man in History and Culture”, Украйна, 16-19.02.2009 г.", ръководител проф. д.н. Иван Гацов. Проектът е финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ


Архив

Проект "Производство и обмен на каменни оръдия: нов поглед върху неолитното културно наследство на Южните Балкани (база от данни, достъпна през Интернет)" с ръководител - проф. д-р Иван Гацов

Проект  “Археологическо проучване на тракийски център от 4-3 в. пр. Хр. в местността Халка Бунар, Старозагорска област”. Ръководител: ст.н.с. д-р Милена Тонкова. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ. Повече информация на: http://halkabunar.hit.bg/

Проект “Сборяново. Религиозен и политически център на гетите. Генезис, структура и традиции”. Ръководител: ст.н.с. д-р Диана Гергова. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ.

Проект "Интердисциплинарно изследване на праисторическа селищна могила с прилежащия й ареал и реконструкция на палеоекологичната среда". Ръководители: проф. д-р Иван Гацов и ст.н.с. д-р Явор Бояджиев. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ

Проект “Изследване на раннотракийската, римската и раннохристиянската култура в района на Средна Струма". Ръководител: ст.н.с. д-р Стефан Александров. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ

Проект  “Бизоне – Каварна. Археологически разкопки на нос Чиракман. Проучвания на късноантичен некропол от ІV-VІ век.”. Ръководител: ст.н.с.д-р Иван Сотиров. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ

Проект  “Укрепения праисторически център “Михалич”, Свиленградско: археологическо проучване и интердисциплинарни изследвания”. Ръководител: Морена Стефанова. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ

Проект "Праисторически бозайници в скалното изкуство на Палеарктика", съвместно с департамент “Медикобиологични науки”. Ръководител: проф. д-р Иван Гацов. Финансиране: фонд“Развитие на научните изследвания” към НБУ

Проект “Проучване на плейстоценски материали от Странда-Сакар”. Ръководител: Ирена Димитрова. Финансиране: фонд “Развитие на научните изследвания” към НБУ.

Проект “Съвременни обучителни подходи в археологията”, финансиран от Фондация “Отворено общество” – София, съвместно с департамент “Когнитивна наука и психология” и департамент “Информатика”

Проект “Археология на съзнанието”, финансиран от Фондация “Отворено общество”

Проект “Производство и обмен на каменните оръдия: нов поглед върху неолитното културно наследство на Южните Балкани”, финансиран от МОН.
Българо – гръцки проект, който цели изработването на обща матрица за база данни от праисторически каменни ансамбли от периода на късната праистория – от неолита до бронза включително. Предвижда се създадената обща база данни за реперни археологически обекти от територията на двете държави да бъде третирана с количествени методи - 2002-2004 год.

ITEACH/TECHNE Network of Excellence VІ рамкова спогодба

Commodification system of exchange and social organization of the production in NW Anatolia and Thrace – INSTAP, USA.
Проект на департамент Археология - НБУ с университета в Анкара, Република Турция за изследване на системите на обмен, организация на производство на каменни сечива на територията на Северозападна Турция. В рамките на реализацията на  проекта се предвижда обработка на праисторически колекции от остров Гокчада.

Micro Vouni, Samothrace, Greece: environmental, subsistence and technology, INSTAP, USA.
Проект с участието на департамента и Археологическия музей в Комотини, Република Гърция за изследване палеосредата, системите на адаптация и технологията на обект Микро Вуни, остров Самотраки – епохи на неолита, халколита и бронза.

Проект “Каменни индустрии от Южните Балкани – нов поглед и нов подход” – съвместно с Университета в Скопие - Програма  “Образование“ на фондация “Отворено общество” – “Стратегическо партньорство в областта на висшето образование в региона на Балканите и Югоизточна Европа”.

Проект за участие на проф. д-р Иван Гацов в 71st Annual Meeting of Society for American Archaeology, April 26 - April 30 2006 - San Juan, Puerto Rico, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Проект “Сборяново - кръстопът на култури и религии”, финансиран от МОН.

Проект за частично финансиране на участие на ас. д-р Боян Думанов в международна лятна школа 'Digital Recording and 3D Modeling', Агиос Николаос, о-в Крит, Гърция, одобрен от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Проект на ас. д-р Боян Думанов за частично финансиране на участието на студенти от магистърска програма “Археологически изследвания” в международната археологическа полева школа “PSEL”, одобрен от Фонд “Учебни програми” на Магистърски факултет.

Проект на ас. д-р Боян Думанов за стипендия, финансираща участие в международна лятна школа 'Digital Recording and 3D Modeling', Агиос Николаос, о-в Крит, Гърция, отпусната от EPOCH.

Проект на ас. д-р Боян Думанов за финансиране на международна археологическа полева школа “PSEL (People, Sentinels, Landscapes)” със средства, набрани като такса за участие от студенти от University of Durham, Washington University, University of Pithsburg, California University “Davis”.

Проект “Погребални обреди през късната бронзова епоха. Предварителни археологически и археомагнитни проучвания през 2006 г.” с ръководител ас. Богдан Атанасов, финансиран от  Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Проект “Идентичност в праисторията на европейския континент през призмата на материалната култура и метафизиката на първите популации” – цикъл семинари” с ръководител проф. д-р Иван Гацов, финансиран от  Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

 

Лятна школа – „АРХЕОТЕХНИКА 2008: По стъпките на древните ловци и събиратели - праисторически техники за обработка на кремък, кост и еленов рог”, 19-23.05.2008 г. Проектът е финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и фонд "Учебни програми" към Бакалавърски факултет. “Неолитни и халколитни обекти: нови археометрични изследвания”,  с ръководител проф. дин. Иван Гацов, финансиран от фонд “Научни изследвания”, МОН. Проектът ще бъде реализиран в периода 2007 - 2010 г.