отпечатай

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR E-DEMOCRACY AND OPEN GOVERNMENT CeDEM’15

Участие с доклад на Международна конференция “Е-ДЕМОКРАЦИЯ И ОТВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО” 2015 (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR E-DEMOCRACY AND OPEN GOVERNMENT CeDEM’15)

Проектът цели участие на доц. д-р Мария Николова в Международна конференция “Е-ДЕМОКРАЦИЯ И ОТВОРЕНО ПРАВИТЕЛСТВО”, организирана от Центъра по е-управление, Дунавски университет, гр. Кремс, Австрия с доклад на тема “Е-участие в управлението на градовете – начало и предизвикателства” и в уъркшоп SharePSI и PhD Colloquium в рамките на конференцията (20 – 22 май 2015 г.).

Краен срок: 30 юни 2015 г.