отпечатай

Участие с доклад в международна конференция по англицистика и британистика


Проектът дава възможност за участие на участие на проф. Мони Алмалех, д.н. с доклад на тема “NIVEA – Visual and Verbal Seduction. History and Current Practice” във втората Международна конференция за Семиотика и Комуникация “Култура на прелъстяването (прелъстяването на културата)” (с изложба към нея), организирана от Кипърска семиотична асоциация и Кипърски университет за технологии (2 – 4 октомври 2015 г.).


Краен срок: 15 юни 2015 г.