отпечатай

Осигуряване провеждането на II-ра Национална научна конференция с международно участие “Храни”, НБУ

 

Проектът цели организиране и провеждане на двудневна научна конференция “Храни - 2” в НБУ (20-21 март 2015 г.).

 

Организационен комитет:

акад. Ангел Гълъбов, д.н. - Председател на Българското микробиологично дружество (БМД)

проф. Христо Найденски, д.н. - Директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН

д-р Тенчо Тенев - Зам.-изпълнителен Директор на БАБХ

проф. Мария Ангелова, д.н. - Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН

проф. д-р Венета Грудева, Софийски университет “Св. Кл. Охридски”

проф. д-р Бойко Ликов – Директор на Център за оценка на риска, БАБХ

проф. д-р Вяра Иванова – Университет по хранителни технологии, Пловдив

проф. Яна Топалова, д.н. - Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

доц. Атанас Близнаков, д.н. – Нов български университет

доц. д-р Галина Сачанска – Нов български университет

 

Секретариат:

проф. д-р Даниела Пиларска

доц. д-р Екатерина Крумова

Георги Кирилов – студент

Гергана Райкова – студент

 

Програма:

09.00-10.00 часа – Регистрация

Корпус 1, Фоайе пред Аула

10:00 часа - Откриване на конференцията и приветствено слово на доц. д-р Пламен Бочков, Ректор на Нов български университет

10:45 часа - Кръгла маса „Образование и кадри“ с участието на бизнеса

11:45 - 12:30 часа - Тържествено отбелязване на 110-та годишнина от откриването на Lactobacillus bulgaricus от д-р Стамен Григоров

12:30 - 13:30 часа – Почивка

13:30 - 16:00 часа - Заседания по секции

16:00 - 16:30 часа - Кафе пауза

16:30 - 18:30 часа - Заседания по секции

18:30 - 19:30 часа - Постерна сесия

19:30 - 19:45 часа - Връчване на наградите за най-добър доклад и

най-добър постер

20:00 часа - Коктейл (ресторант Artes)

 

Краен срок: 5 юни 2015 г.