отпечатай

История на българската секция на Балканския медицински съюз като част от историята на здравната и медицинска култура


Целта на проекта е издирване и заснемане на годишниците и българското участие в тях на периодичното изданието на Балканския медицински съюз “Archives de l’Union Medicale Balkanique”, издавано в Букурещ, за периода 1987 – 2003 г. Списанието отразява всички организирани научни форуми – конференции, балкански експертни дни и курсове, като започва да излиза от 1963 г. В Националната библиотека, сега потвързано в Годишници, то се е получавало от втората годишнина от 1964 г. до 1987 г. От 2003 до 2014 г. Годишниците са представени в електронен архив в мрежата. В тези архиви може да се проследи и анализира развитието на здравната и медицинска култура.

Краен срок: 15 май 2015 г.