отпечатай

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията на околната среда

(молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015

Целта на проекта е участие на доц. д-р Галина Сачанска в VI-я FEMS конгрес в Маастрихт, Холандия (7 – 11 юни 2015 г.) с доклад на тема “Comparative Analysis of Bacterial Diversity in Heavy Metal Polluted Soils Estimated by Molecular and Cultivation-based Techniques”. FEMS-конгресите (Federation of the European Microbiological Societies) са научни форуми, на които се представят научни доклади от 52 Национални микробиологични дружества в Европа. Очаква се през 2015 г. да взвемат участие над 3 000 учени. Това е първата презентация от името на НБУ на FEMS конгрес.


Краен срок: 15 юли 2015 г.