отпечатай

Участие на доц. В. Вихърова в различни панели на фестивал WOW

Women of the World/ - London 3-9.03.2015

Проектът цели участие на доц. Възкресия Вихърова във фестивала Women of the World 2015 в Лондон (3 – 9 март 2015 г.) и в първа официална сбирка на нови потенциални партньори за разширяване на фестивала WOW през 2017 г. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на фестивала в страни от Източна Европа и Балканите с активното участие на доц. Вихърова в ролята на координатор и екип от НБУ и провеждане на отделни фестивални формати в страни от Балканска партньорска мрежа.


Краен срок: 31 март 2015 г.