отпечатай

Канада позната и непозната: изследване сред български студенти


Целта на настоящия проект участие на Анрей Андреев в Десетата международна конференция по британистика, американистика и канадистика “Създаване, формиране и обозначаване”, организирана от университета Масарик, гр. Бърно, Чехия (5 – 7 февруари 2015 г.) с доклад и презентация на тема “Canada the Unknown: A Study among Bulgarian Students (A Cultural Exploration)”, част от докторската му дисертация.

Краен срок: 30 юни 2015 г.