отпечатай

Участие на доц. д-р Веселина Манева, щатен преподавател в НБУ, департамент „Право“, в III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»


Проектът е свързан с участие на доц. д-р Веселина Манева в III Международен юридически форум “ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ” (13 – 14 февруари 2015 г.), организиран от Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина с доклад на тема “Защита прав интелектуалньной собственности в Республики Болгарии”. Докладът представя националната правна система в областта на интелектуалната собственост на Република България.

Краен срок: 5 март 2015 г.