отпечатай

Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска риба


Целта на проекта е да се установят концентрациите на тежките метали живак, олово и кадмий в тъкани (мускули) на най-често консумираните видове риба, улавяни в река Дунав (гр. Видин) и в Черно море (от акваторията от гр. Созопол и гр. Несебър). Проектът ще се осъществява с активната работа на студенти от БП „Биология – Обща и приложна“.

Краен срок: 30 юни 2015 г.