отпечатай

Център за социални практикиДиректор: доц. д-р Евгени Дайнов
корпус 2, офис 204, тел.: 8110 694
e-mail: edainov@csp-sofia.org

Секретар: Мария Вълкова
e-mail: mvalkova@nbu.bg

История
Център за социални практики е създаден като гражданско сдружение през 1994 година. През февруари 1995 година придобива статут на департамент към НБУ.
Така ЦСП битува едновременно в две измерения: оперативна (занимаваща се със социални практики) неправителствена организация; и преподавателска организация в рамките на НБУ.

Мисията на ЦСП:
Да стимулира структурирането на устойчиво гражданско общество, посредством намирането и прилагането на механизми и практики за овластяване на гражданите в процесите и механизмите на вземане на решения.
В рамките на НБУ мисията на ЦСП е да развива обучителни програми, преподавателска и изследователска дейност.
Целта на ЦСП в НБУ е  да  снабди студентите с конкретни, приложими знания и умения в областта на политологията в нейното широко тълкувание, произтичащо от западноевропейската традиция и в частност Аристотел.

Начин на действие:
В заглавието на Центъра е закодирано императивното разбиране, че
развитието на социално-политическата тъкан се постигат тогава, когато “мислене” и “практическо действие” формират единен процес.
Цикълът на работа на ЦСП e:
•    идентифициране на проблем в разгръщането на демократичния дневен ред ;
•    анализиране на проблема;
•    намеса в проблема и пилотиране на начини за неговото решаване с участието на всички замесени страни;
•    анализиране на решението на проблема;
•    изработването на препоръчителни механизми за вземане на решения, които да изключат появата на проблема в същия му вид в бъдеще;
•    пилотиране на разработените механизми;
•    институционализирането им;
•    внасянето на техните основни елементи в законодателството;
•    участие в прилагането на въпросното законодателство с оглед продължаващото овластяване на гражданското общество.

Задачата на ЦСП в НБУ е да свърже тази си практическа дейност с политологическата теория, нейното преподаване и развитие.

Центърът предлага БП „Политически науки (на английски език) и МП „Стратегическо мислете (на английски език и български език).