отпечатай

Школа Състезателно програмиране


От 2002 г. през м. май се провежда Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), чието домакинство през 2015 г. се пада на Югозападен университет „Неофит Рилски“. За успешното участие на студентите от НБУ е необходима допълнителна работа с изявени студенти от програмите на департамент „Информатика“. Школа „Състезателно програмиране“ ще провежда занятията си ежеседмично в НБУ. Лекторите ще са преподаватели от НБУ, БАН и СУ. Студентите ще бъдат ангажирани в подготовка на теми от програмата на школата, като най-добрите презентации ще бъдат наградени.

Повече информация за школата: nikolay.kirov.be/2015/WCP/WCP.html

Краен срок: 15 юни 2015 г.