отпечатай

Участие в Международна конференция “Да движим Съюза напред: участие, растеж, устойчивост"


Гл. ас. Кирил Аврамов ще представи НБУ по време на Международната конференция Moving the Union Forward: Involvement, Growth, Sustainability в Рига, Латвия (4 – 5 декември 2014 г.). Конференцията е организирана от Латвийския институт по международна отношения, в сътрудничество с Европейската асоциация за трансполитически изследвания (ТЕПСА) и проекта „Тезей“, с подкрепата на Fritz Thyssen Stiftung и Представителството на Европейската комисия в Латвия.

Конференцията е официално събитие на Латвийското председателство на ЕС. Целта на проекта е  включването на НБУ в нови научни мрежи и приемането му за пълноправен член на ТЕПСА (най-старата трансевропейска изследователска мрежа в ЕС).

Краен срок: 15 януари 2015 г.