отпечатай

Български културни ценности в Рим


Проектът цели проучване и разработване на няколко дискусионни в съвременната историческа наука изследователски проблеми, свързани с българското културно наследство в Италия с антични и средновековни паметници: „Сандъчето от Терачина“ – документиране и проучване от проф. Цветана Чолова; „Колосът на Аполон от Каламис – опит за идентификация“ – доц. д-р Зарко Ждраков;  „Българско присъствие във вечния град: от Св. Кирил до Асен Пейков“ – проф. Румен Генов. Към преподавателския екип ще се включат и студент и докторант от деп. „История“.


Краен срок: 30 септември 2015 г.