отпечатай

Философия и социологияРъководител:
доц. д-р Мартин Канушев
корпус 1, стая 110, тел.: 8110 130
е-mail: mkanoushev@gmail.com

Секретар-специалист: Евгени Шиков
e-mail: e.shikov@nbu.bg
Корпус 1 / офис 110, тел: 8 110 130Стипендиантска програма на Фондация "Контакти без ограничения" за обучение на новоприети студенти в първи курс от програми:

Антропология, Българистика, Българска културна история и музеи, Египтология,
Изкуствознание и артмениджмънт, История и археология, Класически езици,
Антична култура и литература, Философия. (условията вижте тук).

Уеб сайт на департамент "Философия и социология": www.sophi.nbu.bg
Департамент “Философия и социология” е създаден през пролетта на 2005 г.

Целите на департамента са:

 - да предлага специализирани и интердисциплинарни образователни програми по философия и социология за бакалавърска, магистърска и докторска степен; програмите на Департамента са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация и са съобразени с европейските стандарти и с най-новите образователни тенденции и постижения в международен мащаб;
 - да развива целенасочена научна дейност, насочена във възлови за съвременната философия и социология приоритетни области. В областта на философията департаментът се профилира в съвременната философия и по-специално в социалната и политическата философия, приложните етики, философията на езика и философията на образованието. В областта на социологията приоритетни са теорията и методологията на социологическото познание, социологията на ценностите, социологията на всекидневието, на нормативните системи и институционалните практики, социология на властта, правото и медицината.
- да разгръща широка международна академична мрежа, която да позволява както международен студентски обмен за всички нива, така и организирането и провеждането на мащабни международни изследователски проекти и публични академични форуми, посветени на значими проблеми на съвременните общества.

За досегашната дейност на Департамента кликни Tук