отпечатай

Департамент Телекомуникации


Ръководител:
и.д. гл. ас. д-р Георги Петров
корпус 2, стая 609, тел.: 8110 609
е-mail: gpetrov@nbu.bg

Секретар: инж. Биляна Бенкова
e-mail: bbenkova@nbu.bg


Програмни директори:

Гл.ас. д-р Росен Пасарелски
Корпус 2 / офис 616, тел: 8 110 616
e-mail: rpasarelski@mail.bg

Приемно време:

Вторник - 10:00 – 11:00 ч.
Четвъртък - 14:30 – 16:30 ч.
Петък -  11:30 – 12:30 ч.


доц. д-р Анушка Станчева 
Корпус 2 / офис 609, тел: 8 110 609
e-mail: astancheva@nbu.bg

Приемно време:
Понеделник - 16:00 – 18:00 ч.
Сряда - 17:30 – 19:30 ч.
Четвъртък -   12:30 – 14:30 ч.

Департамент "Телекомуникации" е учреден към НБУ през февруари 1994 г. За преподаватели и консултанти към департамента са асоциирани изтъкнати специалисти от различни висши училища, държавни и частни институции и фирми, директно ангажирани с развитието на телекомуникациите в страната. Департаментът подготвя ново поколение телекомуникационни специалисти с качества за работа в екип, запознати с най-съвременните телекомуникационни системи и технологии, способни да се справят в сложни ситуации и да вземат правилни управленски решения.

Департамент "Телекомуникации" работи в областта на съвременните стандарти в телекомуникационните системи,
технологии и услуги, както и за създаването на експериментален академичен технологичен парк по телекомуникации
на територията на университета, който да позволява:
  • обучение, провеждане на практикуми, стажове изготвянето на магистърски тези и докторантури на нашите студенти и студенти от други специалности в НБУ;
  • експерименталното внедряване на нови телекомуникационни технологии в образованието съвместно с наши и чужди фирми;
  • осигуряване на база за научна и развойна дейност и съвместни изследвания с наши и чужди университети, организации и фирми;
  • среда за внедряване на експериментална телевизия, радио, телецентър за услуги и промоции на новите телекомуникационни технологии за граждани, бизнес и администрация и др.

Лаборатории към департамента: лаборатории "Телекомуникации" I и II.
Договори за преподавателска и студентска мобилност: Университет Окфорд Брукс, Великобритания.
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS