отпечатай

Университетски комплекс


Нова автобусна линия до НБУ !


Нов български университет се намира в
кв. Овча купел,  на ул. Монтевидео 21.
 
Университетският комплекс на НБУ се състои от два корпуса – Корпус 1 и Корпус 2, Аула, Библиотека, Университетски театър, Музей на НБУ, Галерия УниАрт, Медицински център със стоматологичен кабинет, Спортна база, кафе-клубове и ресторант, клон на Български пощи
Първата задача в развитието на материалната среда е създаването на модерни условия за обучение на студентите, които да разполагат с цялата необходима техника и предимства. 


В НБУ има повече от 100  аудитории, специализирани езикови зали,  компютърни зали, специализирани зали по рисуване, музика, танци, архитектура, мода, анимация и др. с над 2500 места. Техническите възможности на залите позволяват използването на мултимедийни приложения и интерактивни технологии. Залите са оборудвани с мултимедийни проектори, видео- и аудиотехника, шрайбпроектори, диапроектори и т.н. Някои от аудиториите носят имена на видни учени и творци, чиито архиви са дарени на НБУ – проф. Иван Саръилиев, проф. Петър Мутафчиев, проф. Васил Стоилов, проф. Константин Кацаров, проф. Цеко Торбов, проф. Георги Михайлов, проф. Райна Михайлова, Уилям Гладстон.  


Аулата на университета е място за тържествени церемонии, академични лекции, международни конференции, кинофестивали, концерти и майсторски класове. Оборудвана е със съвременна аудиовизуална техника, преводачески кабини, орган и роял.  
За студентите от програма “Право” в университета е изградена Учебна съдебна и заседателна зала, за студентите от програмите по изкуствата е създаден Център по изкуства, които включва учебен театър, балетна зала, кафе-клуб , оборудвани са и професионални ателиета по моден дизайн, анимационно кино, рисуване и керамика, видеомонтаж, музикални, театрални и танцови зали, зали за чуждоезиковото обучение, на разположение са зали за синхронен и консекутивен превод.  


НБУ предоставя 365 компютъра за учебни цели и самостоятелна работа на студентите. Студентските компютърни центрове предлагат свободен достъп до интернет и осигуряват постоянна връзка с on-line библиотеки и ресурси.  
За нуждите на изследователската и експерименталната дейност са оборудвани лаборатории по информационни технологии, информатика, телекомуникации, невронауки и гемология, анимационно кино, както и лаборатория за изследване на ползваемостта на продукти и услуги, лaборатория по експериментална психология, лаборатория за социологически и социално-aнтропологически изследвания, фотолаборатория, мултимедийна езикова лаборатория, лаборатория по графичен дизайн и анимация и университетски филмов център.  
В постоянните и временни галерии на университета студентите и преподавателите представят изложби със свои авторски произведения.  

 

Офисите, в които работят преподавателите и администрацията на университета, са модерна среда, в която комуникационните процеси са улеснени посредством интегрирана информационна система, позволяваща използването на необходимите данни във всеки момент. 
В Корпус 2 на НБУ работи медицински център с лекарски и стоматологичен кабинет. Университетът разполага с два копирни центъра, с три книжарници, 3 кафе-клуба и ресторант.  
Библиотеката е разположена на три нива и представлява цялостен културно-информационен център. В библиотеката е оборудвано специализирано читателско място за хора с увредено зрение. 
В университета са създадени цялостни условия за улесняване на достъпа на хора с физически увреждания до университетските ресурси.  
В неучебни периоди Нов български университет има възможност да предоставя под наем университетското пространство на външни потребители за провеждането на събития. Материалната база и техническото оборудване са подходящи за провеждането на конференции, семинари, презентации, бизнес срещи и др. Като допълнителни услуги, които могат да се използват, университетът предлага киносалон, копирен център, интернет връзка, техническо оборудване, охраняем паркинг. Оферти се изготвят за всеки конкретен случай.