отпечатай

Театър

Ръководител:
доц. Снежина Петрова,
корпус 1, стая 513, тел. 8110 533
е-mail: spetrova@nbu.bg

Програмен директор:
гл. ас. д-р Ася Иванова
корпус 1, стая 513, тел. 8110 533
е-mail: assiaivanova@nbu.bg

Вторник: 13:30-15:30 ч.
Четвъртък: 09:30-11:30 ч.
Петък: 09:30-11:30 ч.

Секретар:
Антония Абрашева
корпус 1, стая 513, тел. 8110 533
e-mail:  aabrasheva@nbu.bg
Благородният човек предявява претенции към себе си, обикновеният – към другите.
Конфуций


Пазете се от хора, които се опитват да омаловажат
вашите стремежи. Малките хора винаги правят това,
а истински великите хора ви карат да се чувствате
така, сякаш вие също можете да станете велики.
Марк Твен
История:

През 1991 г. стартира програма "Театър" в НБУ с автори Възкресия Вихърова, Зарко Узунов и Веселин Мезеклиев, които преподават и до днес в програмата. През декември 1999 г. департамент Театър и Театър на голия охлюв се обособяват в самостоятелни структурни единици в НБУ. От февруари 2010 г. програмата на театъра и департамента се представят и в  Университетския театър с нова университетска театрална база.  Възкресия Вихърова е директор на Университетския театър на НБУ. Тя е дългогодишен ръководител на департамент Театър. Ръководител на Департамента е бил също Румен Цонев.
От септември 2012 г. ръководството му поема Снежина Петрова.

Департаментът е член на IETM, EAST, ELIA и продължава да разширява своята международна активност.


Стратегии:

Департамент Театър предлага солидно модерно образование, следващо дългите традиции в предаването на знанието за театър, но стъпило изцяло на най-съвременните методи и практики за обучение в областта на изкуствата.
Мисията на департамента е образование, което развива театъра като активна част от обществената система, осигуряваща й запазване на културната памет, стабилизиране на ценностите й, отваряне на духовните й хоризонти, задаваща ценностни ориентири на човека.

Департамент Театър подготвя квалифицирани специалисти в областта на театъра и новите театрални практики на базата на основните европейски и общо хуманни ценности, следвайки приоритетите в модерното развитие на културата на българската нация. Стратегия на Департамента е развитието на театрално образование, което подготвя завършилите го за работа и реализация в широкия спектър на съвременните сценични изкуства, в новите динамични реалности на институционални и естетически промени в театъра както в национален, така и в глобален контекст. Образование, което им дава умения да търсят и създават така необходимата на съвременния театър връзка с различните групи и нови публики в обществото.

Сред стратегиите на Департамента е отварянето на театъра и театралното образование към всички сфери на обществения живот, към всички обществени групи; развитието на връзката на театъра с останалите изкуства, с науката и живата практика на експериментите в това интердисциплинарно поле. В тази връзка ще се разработва и изследователската му работа, въвличайки  в изследване и дискусия актуалните опити на независимата театрална сцена и граничните сценични форми, както и пърформативните опити в широкия спектър на съвременното изкуство. 

Програми, които предлага Департаментът:

Бакалавърска програма Театър със специализации по Актьорско майсторство, Танцов театър и Сценичен дизайн ; магистърски програми: Артистични психосоциални практики и Актьорско майсторство, режисура и сценография за театрални и аудио-визуални форми.  Докторска програма: Театрознание и театрално изкуство. Разработва се програма с нови възможности за специализации и за продължение на образованието в магистърски програми по режисура, писане за театър, управление на театър и др.

През академичната учебна 2000/2001 година департаментът се включва в международната програма ЕРАЗМУС-СОКРАТ, което дава възможност на голям брой студенти ежегодно да специализират в най-престижните европейски университети в сферата на театъра, изпълнителските изкуства, сценичния дизайн и съвременния танц.


Динамични учебни форми:

Департамент Театър и НБУ дават възможности за динамично образование, което среща студентите с непосредствения театрален процес на българската сцена. Предлага им:

  • постоянно действащи театрални семинари и срещи с водещи фигури на съвременния театър и знанието за театър;
  • практическо обучение в Университетския театър, работа в УПИЗ Университет за ученици, участия в национални и международни проекти, участия във фестивали, театри и културни институции, участия в майсторски класове;
  • образователни пътувания, в които да се включат и изследователи от други департаменти на НБУ.

Преподавателите от департамент Театър са изявени, водещи фигури с доказан принос за развитието на театъра. Със своите постижения те печелят признанието на авторитетни национални и международни форуми и институции и са носители на множество награди.

Проекти:

Сред значимите проекти на департамента са Лятната детска академия и Театралната класна стая чрез програма Партньорство – Център за алтернативно образование и програмата, представляваща международните организации ЮНЕСКО, ЮНИДО и УНИЦЕФ;  Мостът; Тригодишен Международен театрален проект “Tracing roads across”- творчески обмен и артистично “know haw”, който представя цялостната дейност на Workcenter of Jerzy Grotovski and Thomas Richards in Pontedera Italy; Участието на студенти и преподаватели по сценография във Международния пленер Процес-пространство в гр. Балчик и във Франкофонския фестивал Жан Луи Баро и др.


Резултати:

Завършилите могат да се реализират в публични и частни театри, телевизионни и филмови продукции, в дублирането на филми, в радиото, в новите медии  и др. Готови са за самостоятелна работа не само в системата на репертоарните театри, но и в условията на една динамично променящата се, нова, мобилна, гъвкава институционална структура. Подготвени са за практиките на постдраматическия театър и за широк спектър на дейности, свързани с театрално-творческата работа и така им се дава шанс за висока и реална конкурентоспособност на театралния пазар и на пазара на изкуствата изобщо.